αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΤα φορολογικά «δώρα» που θα έχεις αν κάνεις ηλεκτρονική τιμολόγηση

Τα φορολογικά «δώρα» που θα έχεις αν κάνεις ηλεκτρονική τιμολόγηση

χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί μια αξιόπιστη και ασφαλή εναλλακτική λύση στον παραδοσιακό τρόπο έκδοσης των τιμολογίων.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί μια «ψηφιακή γέφυρα» μεταξύ εταιρειών, αλλά και μεταξύ εταιρειών και κράτους, ενώ προσφέρει επιπλέον σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

Με το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο δίνεται η ευκαιρία σε επιχειρήσεις, που δεν εντάχθηκαν στις καταληκτικές ημερομηνίες με το Ν. 4701/2022, να προχωρήσουν στην υπαγωγή τους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση έως την 30η Ιουνίου 2023.

Σύμφωνα με την εταιρία συμβούλων Nepa Economic Consulting, η χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να βελτιώσουν οι επιχειρήσεις τη διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων και να επωφεληθούν από σημαντικά φορολογικά κίνητρα.

Φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω αδειοδοτημένου παρόχου:

-Η έκδοση από τις φορολογικές αρχές πράξης διορθωτικού φορολογικού προσδιορισμού μειώνεται από τα πέντε στα τρία χρόνια για τον εκδότη παραστατικών πωλήσεων.

-Ο λήπτης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μειώνει την έκδοση πράξης διορθωτικού φορολογικού προσδιορισμού από πέντε (5) σε τέσσερα (4) χρόνια.

-Η αγορά λογισμικού και εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβένεται πλήρως μέσα στη φορολογική χρήση, προσαυξημένη κατά 100%.

-Οι επιχειρηματικές δαπάνες για τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών τιμολογίων αναγνωρίζονται κατά το πρώτο έτος προσαυξημένες κατά 100%.

-Σημαντική μείωση στο χρόνο, εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρων για όσους ενταχθούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, από ενενήντα σε σαράντα πέντε ημέρες.

Οι επιχειρήσεις σε διοικητικό πλαίσιο, κερδίζουν:

-Αυτοματοποίηση της τιμολόγησης και αποστολή των παραστατικών τους μέσα από ασφαλή πρωτόκολλα στους συναλλασσόμενους και στην πλατφόρμα myDATA.

-Αντί της αδόμητης διαδικασίας ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επιβεβαίωση της παραλαβής και την αποδοχή παραστατικών, επιτρέπεται μέσα από ισχυρά διαδικτυακά εργαλεία η μαζική επεξεργασία και ο έλεγχός τους, ελαχιστοποιώντας χρόνο, κόστος και πιθανότητες ανθρώπινου λάθους, μέσω εγγυημένης παράδοσης και απόδειξης ανάγνωσης των απεσταλμένων παραστατικών.

-Το κόστος της αποστολής ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω παρόχου ανέρχεται έως και στα 0,10 ευρώ ανά ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο είναι σαφώς φθηνότερο έως και 60% σε σχέση με το κόστος αγοράς χαρτιού, φακέλων και ταχυδρόμησής τους.

-Αρχειοθέτηση των παραστατικών σε cloud μέγιστης ασφαλείας.

-Πλήρης ψηφιοποιημένη λιανική πώληση χωρίς φορολογικό μηχανισμό, χωρίς ‘Ζ’.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

1 × 2 =