αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» Part 2: ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεργαστούν

«Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» Part 2: ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεργαστούν

Έρχεται η 2η πρόσκληση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας». Η πρόσκληση θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που προτίθενται να υλοποιήσουν μεμονωμένα ή σε συνεργατικά σχήματα επιχειρηματικά σχέδια καινοτομίας υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή), κάθε ΣΣΚ συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του Φορέα Αρωγής, στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 700.000 ευρώ και στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3.000.000 ευρώ.

Στα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η κάθε επιχείρηση. Στόχος αυτών των σχεδίων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής τους σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ.

Επισημαίνεται ότι η κάθε επιχείρηση δύναται να συμμετέχει με μια και μόνο πρόταση.

Τα έργα της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν με χρήση του ΕΚ/651/2014 και οι  Επιλέξιμες Δαπάνες των Επιχειρήσεων / μελών  είναι οι εξής:

1)  Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28, ΕΚ 651/2014)
2)  Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπου προϊόντος /μελέτη σκοπιμότητας (άρθρο 25,ΕΚ 651/2014)
3)  Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29, ΕΚ 651/2014)
4)  Ενισχύσεις/Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 19, ΕΚ651/2014)

Η  αξιολόγηση θα  είναι συγκριτική.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (http://www.gsrt.gr) και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr/) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × 2 =