αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑ«Συμμαζεύτηκαν» τα ΕΛΤΑ, αλλά παραμένουν οι ζημιές

«Συμμαζεύτηκαν» τα ΕΛΤΑ, αλλά παραμένουν οι ζημιές

Βελτίωση εμφανίζουν τα αποτελέσματα της χρήσης του 2018 των Ελληνικών Ταχυδρομείων έναντι των αναθεωρημένων μεγεθών του 2017, σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, τα ΕΛΤΑ, σε επίπεδο ομίλου, εμφανίζουν:

– κύκλο εργασιών 363,2 εκατ. ευρώ έναντι 323,2 εκατ. ευρώ το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και 340,7 εκατ. (δημοσιευμένα στοιχεία), παρουσιάζοντας αύξηση 12,4% έναντι των αναθεωρημένων και 6,6% έναντι των δημοσιευμένων στοιχείων αντίστοιχα

-ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων ύψους 10,04 εκατ. έναντι ζημιών 23,8 εκατ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και έναντι ζημιών 6,7 εκατ. (δημοσιευμένα στοιχεία).

-ζημιές προ φόρων 20,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 37,8 εκατ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κερδών 1,2 εκατ. (δημοσιευμένα στοιχεία).

-ζημιές μετά φόρων 16,8 εκατ. ευρώ έναντι 43,4 εκατ. ευρώ

Υψηλό το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Τα ΕΛΤΑ εμφανίζουν αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 68,8 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να αναφέρει ότι το εντονότερο πρόβλημα της επιχείρησης αποτελεί η στενότητα ταμειακών διαθεσίμων. Ταυτόχρονα, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΕΛΤΑ, αφού ληφθούν υπόψη υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά 180,3 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να υφίσταται “ουσιώδης αβεβαιότητα η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της”.

Την ίδια στιγμή, το κόστος πωληθέντων είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς σε κύκλο εργασιών 363,2 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται σε περίπου 346 εκατ. ευρώ.  Μάλιστα, η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία στράφηκαν τα ΕΛΤΑ με στόχο να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας, είναι ζημιογόνος για την εταιρεία. Κι αυτό επειδή η ηλεκτρική ενέργεια, το 2018, έφερε έσοδα 49,4 εκατ. ευρώ, αλλά με κόστος (πωληθέντων) ύψους 51,8 εκατ. ευρώ

Πάντως, όπως αναφέρεται, η είσπραξη μέρους της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας της περιόδου 2013 – 2017, συνολικού ύψους 75 εκατ. ευρώ θα εξομάλυνε μόνο μερικώς τα προβλήματα ρευστότητας, σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

8 − six =