αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣτο μικροσκόπιο τα εισοδήματα από ενοίκια του 2020

Στο μικροσκόπιο τα εισοδήματα από ενοίκια του 2020

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων το 2020, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν νομίμως οι ιδιοκτήτες δεν κατέβαλαν φόρο το 2021.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η Ναυτεμπορική, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να περάσει από κόσκινο τις δηλώσεις που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες το 2021 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του νόμου βάσει των οποίων οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάχθηκαν από την καταβολή φόρου έως 45% για τα ενοίκια που δεν είχαν εισπράξει το 2020.

Οι διατάξεις λόγω πανδημίας

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, λόγω και της πανδημίας, είχε προβλεφθεί ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν θα συνυπολογίζονταν στο συνολικό εισόδημά του στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της τότε προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης, έως 10 Σεπτεμβρίου 2021, είχε κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που είχε κοινοποιηθεί εξώδικο, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όφειλε, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Αν είχαν προσκομιστεί τα παραστατικά, τα συγκεκριμένα εισοδήματα θα φορολογούνταν κανονικά στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Σε διαφορετική φυσικά περίπτωση ο φορολογούμενος ήταν υποχρεωμένος να δηλώσει τα ενοίκια με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία θα γινόταν χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας θα έπρεπε:

  • να είχε εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων,
  • να είχαν κατατεθεί στην Εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Εάν δεν είχαν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά. Επισημαίνεται ότι με βάση την ισχύουσα φορολογική κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

  • 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος,
  • 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ,
  • 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

20 + 4 =