αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣτην αντεπίθεση η Ryanair: Ζητεί την ακύρωση της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η κρατική ενίσχυση της Aegean

Στην αντεπίθεση η Ryanair: Ζητεί την ακύρωση της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η κρατική ενίσχυση της Aegean

Εισήχθη στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υπόθεση T-340/21 Ryanair κατά Επιτροπής που αφορά στην κρατική ενίσχυση υπέρ της Aegean Airlines στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, στις 21 Δεκεμβρίου 2021 η Ελλάδα κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα μέτρο ατομικής ενισχύσεως υπέρ της αεροπορικής εταιρίας Aegean Airlines.

Η κοινοποιηθείσα ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ είχε ως σκοπό να αποζημιωθεί η εν λόγω εταιρία για τις ζημίες που προέκυψαν λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19 από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Με απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 2020 η Επιτροπή κήρυξε την κοινοποιηθείσα ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

H Ryanair ζητεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Προς στήριξη της προσφυγής της, προβάλλει ότι η Επιτροπή:

Πρώτον, εφάρμοσε εσφαλμένα το άρθρο 107, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, ΣΛΕΕ και υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κατά την εξέταση του αναλογικού χαρακτήρα της ενισχύσεως για τη ζημία που προκλήθηκε.

Δεύτερον, εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση κατά παραβίαση των αρχών περί απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, περί ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και περί ελευθερίας εγκαταστάσεως, επί των οποίων στηρίχθηκε η απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και κατά παράβαση του κανονισμού (ΕΕ) 1008/2008 σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών.

Τρίτον, δεν κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας παρά την ύπαρξη σοβαρών δυσχερειών και πρόσβαλε τα διαδικαστικά δικαιώματά της.

Τέταρτον, παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει.

Πηγή: lawpost.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

8 − two =