αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣτα 1.160 ευρώ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα- Πως «χαρτογραφείται» η αγορά εργασίας

Στα 1.160 ευρώ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα- Πως «χαρτογραφείται» η αγορά εργασίας

Στα 50,27 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.160,91 ευρώ, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Δεκέμβριο του 2018 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά τον χρόνο επεξεργασίας. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο και ο μέσος μισθός ανήλθαν στα 23,66 ευρώ και στα 391,32 ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία απασχόλησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τον Δεκέμβριο του 2018, υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 256.475 κοινές επιχειρήσεις και 14.257 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 2.103.806, εκ των οποίων 2.065.553 απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις και 38.253 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,75% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,92% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,67%, ενώ με μερική απασχόληση το 45,20%.

Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 39,88 έτη, στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι τα 45,77 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 39,77 έτη (μέση ηλικία ανδρών 40,38 και γυναικών 39,09).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,44% είναι έως 39 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 22,30% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,89% είναι έως 39 και στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 5,68% και 27,24%.

Επίσης, 70,28% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 70,42% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 62,76%.

Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 19,48% των ασφαλισμένων είναι από 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 19,21% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 34,30%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το 4ο τρίμηνο του 2018 είναι:

– 12,40% του εργατικού δυναμικού κάτω των 29 ετών
– 37,67% κάτω των 39 ετών
– 64,59% από 25 έως 49 ετών
– 29,64% από 50 έως 64 ετών

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,03 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,16 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,56. Η υψηλότερη μέση απασχόληση παρατηρείται στους «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊσταμένους μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με 25,00 ημέρες, ενώ η χαμηλότερη εμφανίζεται στην ειδικότητα «Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών» με 16,67 ημέρες.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 50,27 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.160,91 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση, ανήλθαν στα 23,66 ευρώ και στα 391,32 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 38,47 ευρώ και ο μέσος μισθός 521,65 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 63,38% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 60,87%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,63% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 98,91%.

Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 80,52% του μισθού των ανδρών. Οι υψηλότερες αμοιβές στους άνδρες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» με μέσο μισθό 4.403,02 ευρώ, ενώ στις γυναίκες στην ειδικότητα «Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων» με μέσο μισθό 2.786,55 ευρώ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

eleven + 16 =