αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ«Σπάει» στα δύο η Chipita

«Σπάει» στα δύο η Chipita

Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του big deal των 2 δισ. δολαρίων μεταξύ της Chipita και του πολυεθνικού ομίλου Mondelez. Το πρώτο σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του deal έγινε πριν από λίγες εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 3 Ιουνίου, όταν το διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής πολυεθνικής αποφάσισε την κοινή διάσπαση της εταιρείας με τη σύσταση δύο νέων εταιρειών. 

Η διάσπαση θα αφορά τη λύση της Chipita, χωρίς τη θέση της υπό εκκαθάριση, τη μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε δύο νέες εταιρείες την Chipita Foods Ανώνυμη Εταιρεία (Πρώτη Επωφελούμενη) και την Chipita Global Ανώνυμη Εταιρεία (Δεύτερη Επωφελούμενη) μέσω καθολικής διαδοχής με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και την κατανομή των μετοχών των επωφελούμενων στους μετόχους της Chipita αναλογικά με τη συμμετοχή τους στη Chipita. 

Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, κάθε μέτοχος της Chipita θα αποκτήσει, για κάθε μια μετοχή της Chipita που κατείχε, 0,855241298736051 μετοχές στην Chipita Foods με ονομαστική αξία ένα 1 ευρώ εκάστη και 9,41951574207308 μετοχές στη Chipita Global με ονομαστική αξία ένα ευρώ έκαστη. 

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα μεταβιβαστούν/εισφερθούν στην Chipita Foods και η οποία θα διαμορφώσει το μετοχικό της κεφάλαιο, ισούται με 85.397.691 διαιρούμενο σε 85.397.691 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία ενώ δεν θα μεταφερθούν κέρδη εις νέον και λοιπά αποθεματικά στην Chipita Foods. 

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα μεταβιβαστούν/εισφερθούν στην Chipita Global και η οποία θα διαμορφώσει το μετοχικό της κεφάλαιο σε 1.057.760.080 ευρώ. Επομένως, κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Chipita Global θα ανέλθει στο ποσό των 940.558.993 ευρώ διαιρούμενο σε 940.558.993 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα μεταφερθεί σε λογαριασμό κερδών εις νέον (97.757.840,05 ευρώ), αποθεματικό υπέρ το άρτιο (€ 0,8) και λοιπών αποθεματικών (19.443.246,15 ευρώ). 

Η καθαρή θέση της Chipita εκτιμάται σε 1.143.157.771 ευρώ, και το σύνολο των υποχρεώσεων της σε 287.891.346 ευρώ. 

Τι έγινε στις 25 Ιουνίου

Στο πλαίσιο της διάσπασης ο όμιλος Chipita, προχώρησε στις 25 Ιουνίου σε ενδοομιλική συναλλαγή σύμφωνα με την οποία μεταφέρθηκαν συμμετοχές από την Chipita Participations Ltd στην Chipita Holdings Ltd. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν οι συμμετοχές των: (i) Givenrise Investments Ltd, (ii) Chipita India (Cyprus) Ltd, (iii) Chipita Ghana (Cyprus) Ltd, (iv) Exoder Ltd, (v) Latin America Snack Food Aps, όπως και (vi) η συμμετοχή στο ιδιωτικό κεφάλαιο “Luminous Capital Investments”. Η αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 53.971.189 ευρώ. 

Επίσης, η Chipita προχώρησε στις 25 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου σε διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην Chipita Holdings Ltd, ύψους 56 εκατ. ευρώ και 27,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fourteen + 13 =