αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣημαντικές ζημίες για την Cosmote το 2017

Σημαντικές ζημίες για την Cosmote το 2017

Μικρή κάμψη εσόδων και σημαντικές ζημίες εμφάνισε η Cosmote στην οικονομική χρήση του 2017. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε οριακή κάμψη κύκλου εργασιών κατά 0,4% φτάνοντας το 1,116 δισ. ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 412 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 123 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του 2016.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της, ο κύκλος εργασιών της Cosmote σημειώνει οριακή μείωση (-0,4%), αλλά για πρώτη φορά ύστερα από 8 χρόνια καταγράφει αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κινητής. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πέτυχε έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ύψους 958 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,3% σε σχέση με το 2016. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν καθοριστικά αφενός η αύξηση της χρήσης κινητού από τους τουρίστες της χώρας (roaming), ειδικά μετά τη μείωση των χρεώσεων που επέβαλε η Κομισιόν, και αφετέρου η αύξηση της χρήσης δεδομένων τόσο από Ελληνες όσο και από ξένους επισκέπτες. Αντίθετα, υποχώρησαν σημαντικά οι πωλήσεις εξοπλισμού και κινητών τηλεφώνων. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 120,5 εκατ. ευρώ, έναντι 136,5 εκατ. ευρώ (-11,7%).

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά αποτελέσματα, όπως διαβάζουμε στην Καθημερινή οι υψηλές ζημίες αποδίδονται στην απομείωση υπεραξιών αλλά και στην πρόβλεψη απομείωσης δανείου που χορηγήθηκε προς θυγατρική εταιρεία του ομίλου. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν απομειώσεις και προβλέψεις συνολικού ύψους 529 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 139 εκατ. ευρώ αφορούσαν απομείωση της αξίας της θυγατρικής της εταιρείας Cosmoholding Romania Ltd. Τα υπόλοιπα 390 εκατ. ευρώ αφορούν απομείωση δανείου που έχει εκχωρήσει η ελληνική Cosmote στη θυγατρική της εταιρεία Telekom Romania Mobile.

Σε ό,τι αφορά την Cosmoholding Romania, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Cosmote, «με βάση τον διενεργηθέντα έλεγχο απομείωσης της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας, προέκυψε ότι η λογιστική αξία της συμμετοχής στην Cosmoholding Romania Ltd υπερβαίνει το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό της και ως εκ τούτου αναγνωρίστηκε ζημία ποσού ευρώ 139 εκατ. ευρώ, στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 2017». Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά την απομείωση εκχωρούμενου δάνειου της Cosmote προς την Telekom Romania Mobile, αυτό ανερχόταν σε 685 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016. Το δάνειο θεωρήθηκε επένδυση και απομειώθηκε κατά 390 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη, μαζί με μια αποπληρωμή ύψους περίπου 155 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε η ρουμανική εταιρεία προς τη μητρική της στην Ελλάδα στα μέσα του έτους, διαμόρφωσε στο τέλος του 2017 τις συνολικές δανειακές οφειλές της προς την Cosmote σε 140 εκατ. ευρώ.

Στελέχη της εταιρείας χαρακτήρισαν, χθες, εσωτερικές και λογιστικές τις τακτοποιήσεις των προαναφερόμενων απομειώσεων και προβλέψεων. Πάντως τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Cosmote διευρύνθηκαν στα 381 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 2,9%.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

1 × one =