αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣε 95 προσλήψεις προχωρά το Μουσείο της Ακρόπολης- Που να κάνεις αίτηση

Σε 95 προσλήψεις προχωρά το Μουσείο της Ακρόπολης- Που να κάνεις αίτηση

Σε προσλήψεις συνολικά 95 ατόμων προχωρά το Μουσείο της Ακρόπολης. Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Η ειδικότητα που ζητάει το Μουσείο της Ακρόπολης είναι «ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας». Όσοι επιλεγούν θα εργαστούν στο Τμήμα Ασφαλείας του Μουσείου.

Τα απαιτούμενα προσόντα

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων, όπως αναλυτικά παρουσιάζει το proson: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, όπως αναλυτικά παρουσιάζει το proson (τηλ. επικοινωνίας 210 9000900, εσωτ. 418 & 419), στο πρωτόκολλο του Μουσείου και κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με την επίδειξη ταυτότητας), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

Για να προσληφθεί κάποιος στο Μουσείο της Ακρόπολης, απαραίτητο τυπικό προσόν είναι και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν την εν λόγω πιστοποίηση πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

 

 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × 4 =