αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣε 6 προσλήψεις προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών- Δεν είναι απαραίτητο κάποιο πτυχίο

Σε 6 προσλήψεις προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών- Δεν είναι απαραίτητο κάποιο πτυχίο

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

Όπως σημειώνει το dikaiologitika.gr, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών, Βασιλίσσης Σοφίας 15 Τ.Κ. 10674 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κας Κατερίνας Χαρακοπούλου ή κας Ασημίνας Ζυγούρα (τηλ. επικοινωνίας : 213-1313272, 213-1313296 αντίστοιχα). Σελίδα 7 από 38 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

one × 2 =