αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣε «ρηχά νερά» οι χρηματοδοτήσεις: Το 83,5% των startuppers στην Ελλάδα χρηματοδοτούν μόνοι τα projects τους

Σε «ρηχά νερά» οι χρηματοδοτήσεις: Το 83,5% των startuppers στην Ελλάδα χρηματοδοτούν μόνοι τα projects τους

Ο «χάρτης» της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αποκαλύπτεται σε νέα έρευνα γενικής γραμματείας Βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαβούλευσης για τη ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων. Τα στοιχεία δείχνουν το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων να επενδύσουν σε καινοτόμα σχήματα, εκμεταλλευόμενοι ευκαιρίες. Ωστόσο, τα οικονομικά εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους είναι πολύ αδύναμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 25% των υπό σύσταση start- up επιχειρήσεων, δηλώνει έτοιμο να βρει τους πρώτους πελάτες του. Η έρευνα απευθύνθηκε σε υφιστάμενες Start-up επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων και σε ομάδες ανθρώπων που σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να ιδρύσουν επιχείρηση.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων επιχειρήσεων, το 76,3% έχει ιδρύσει επιχείρηση την τελευταία πενταετία και το 39,7% είναι ΙΚΕ. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις απασχολούν 1 εργαζόμενο με όρους πλήρους ετήσιας απασχόλησης. Το 95% έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα, με το 38,7% από αυτές στην περιοχή Αθήνας-Πειραιά και περιχώρων.

Μεταξύ των συμμετεχόντων της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή εκείνων που δεν έχουν ιδρύσει ακόμα επιχείρηση, το 62,3% επεξεργάζεται την επιχειρηματική ιδέα του για διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος, το 23% για χρονικό διάστημα μεταξύ 6μηνου και έτους, το 13,1% λιγότερο από 6 μήνες, ενώ το 1,6% δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να επεξεργάζεται την επιχειρηματική ιδέα του. Στην ίδια κατηγορία, το 38,3% βρίσκεται στο στάδιο προ της υλοποίησης, το 36,7% έχει ήδη ετοιμάσει πρότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες και όπως προαναφέρθηκε, ήδη το 25% είναι έτοιμο να βρει τους πρώτους πελάτες του.

Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, το 35,9% του συνόλου του δείγματος δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της τεχνολογίας, μόλις 6,7% στον τομέα της μεταποίησης, ενώ είναι αξιοσημείωτη η απόκλιση που διαπιστώνεται μεταξύ των δύο κατηγοριών συμμετεχουσών επιχειρήσεων στον τομέα της αγροδιατροφής (19% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις, έναντι 6,2% για υφιστάμενες).

Το 50,8% του συνόλου του δείγματος δηλώνει ότι η επιχειρηματική τους ιδέα είναι προϊόν έρευνας. Το 47,7% των υφιστάμενων επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η επιχειρηματική ιδέα τους είναι προϊόν έρευνας, 20,0% ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 18,5% ότι αξιοποιούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και 10,8% ότι αξιοποιούν τα αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος.

Σχετικά με την πελατειακή στόχευση, το 60,2% του συνόλου του δείγματος στοχεύει στη διεθνή αγορά, με τις υπό σύσταση επιχειρήσεις να εμφανίζονται αισθητά πιο αισιόδοξες (69,8%) από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (50,8%).

Το 83,5% των ερωτώμενων που απάντησαν, δήλωσαν τα ίδια κεφάλαια ως πηγή της εξασφαλισμένης χρηματοδότησής τους, ενώ μόλις το 4,7% δήλωσε τον δανεισμό από ελληνική τράπεζα, ενώ το 38,3% του συνολικού δείγματος δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (30,8% των υφιστάμενων επιχειρήσεων και 46% των υπό σύσταση επιχειρήσεων), με τις θερμοκοιτίδες-εκκολαπτήρια (incubators) να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σε ποσοστό της τάξεως του 16,4%.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες mentoring και coaching συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης για το σύνολο του δείγματος (23,4% για και 15,6%), με κάποια απόκλιση προς τα πάνω των υπό σύσταση επιχειρήσεων σε σχέση με τις υφιστάμενες

Αναφορικά με την αξιολόγηση των επιχειρηματικών αναγκών, το 90,6% χαρακτηρίζει την εύρεση κεφαλαίων ως κρισιμότερη ανάγκη, ποσοστό αναλυόμενο σε 87,7% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 93,7% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις. Εντούτοις, η ανάγκη για χρηματοδότηση, αν και κρίσιμης σημασίας, δεν είναι η μοναδική. Η επιχειρηματική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ κατέχουν τη δεύτερη θέση με 61,7% στο σύνολο του δείγματος, εμφανίζοντας σημαντική διαφορά μεταξύ των υφισταμένων (69,2%) και των υπό σύσταση επιχειρήσεων (54%).

Κατά την εξέταση των χρηματοδοτικών αναγκών, προκύπτει ότι το 90,3% των υφιστάμενων επιχειρήσεων σκοπεύει να προχωρήσει σε υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Το 53,6% των υφιστάμενων επιχειρήσεων σκοπεύει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και το 50,0% από ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια. Το 50,0% των υπό σύσταση επιχειρήσεων σκοπεύει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και το 46,3% από ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις υπολογίζουν περισσότερο στο δανεισμό από ελληνικές τράπεζες (21,4%) έναντι των υπό σύσταση επιχειρήσεων που στηρίζονται περισσότερο σε χορηγίες/βραβεία (25,9%).

Η προσδοκώμενη αναγκαία χρηματοδότηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 200.000 ευρώ ενώ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις στις 100.000 ευρώ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

9 − 6 =