αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣε ποιους θα μοιραστούν τα 400 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ- Ανοιχτές αιτήσει ως 31 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα μοιραστούν τα 400 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ- Ανοιχτές αιτήσει ως 31 Ιανουαρίου

Έως τις 31 Ιανουαρίου θα μείνει ανοικτή για αιτήσεις η δράση “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, δικαιούχοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ύψος της επιδότησης το οποίο καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων ξεκινά από 50% και φθάνει το 65% και αφορά επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, ενώ ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

– να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, δηλαδή να δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), περιβάλλον, τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγεία, και κατασκευές.

– να έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Τι επιδοτείται

Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

Ψηφιακή Προβολή

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες

Μεταφορικά Μέσα

Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Για επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” από 1/01/2021, ως έτος αναφοράς για την τυπική προϋπόθεση απασχόλησης δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) θεωρείται το έτος 2020 και συνεπώς θα πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει και τα 12 μηνιαία έντυπα (Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων) του 2020 στο taxisnet, δε πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή αίτησης στη Δράση, προτού προβεί στην υποβολή τους.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν πρόταση από 1/01/21 και καθώς δεν θα είναι δυνατή ακόμη η υποβολή των επίσημων φορολογικών εντύπων για το 2020, λαμβάνονται υπόψιν τα οικονομικά στοιχεία (Ε3 και δημοσιευμένος Ισολογισμός όπου απαιτείται) των ετών 2019,2018,2017 και 2016, ενώ για το απασχολούμενο προσωπικό (Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων με Συγκεντρωτική Κατάσταση Τέλους και Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας – πίνακας προσωπικού Ε4) τα έτη 2020, 2019, 2018.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fifteen − 12 =