αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣε αυτό το ελληνικό πανεπιστήμιο το 48% των φοιτητών βρίσκει δουλειά πριν καν πάρει πτυχίο

Σε αυτό το ελληνικό πανεπιστήμιο το 48% των φοιτητών βρίσκει δουλειά πριν καν πάρει πτυχίο

Την εικόνα μιας νέας γενιάς επιστημόνων που βρίσκουν εύκολα εργασία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή δραστηριοποιούνται γρήγορα στην αγορά εργασίας ιδρύοντας δικές τους επιχειρήσεις, αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα του ΟΠΑ, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΟΠΑ News», σχετικά με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του.

Το ΟΠΑ διενέργησε την έρευνα αυτή μεταξύ των αποφοίτων του με σκοπό τον προσδιορισμό της μετέπειτα πορείας τους τόσο από επαγγελματική όσο και από εκπαιδευτική οπτική. Συγκεκριμένα, έγινε ανάλυση επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών, αλλά διερευνήθηκε και η επίδραση του πανεπιστημίου στην εξέλιξη των αποφοίτων. Η έρευνα, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του ΟΠΑ Βλάση Σταθακόπουλο, διεξήχθη ηλεκτρονικά από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2018. Αφορούσε αποφοίτους όλων των Σχολών και Τμημάτων του πανεπιστημίου που κατέστησαν πτυχιούχοι από τον Ιανουάριο του 2012 έως και τον Φεβρουάριο του 2018.

Οι απόφοιτοι συμπλήρωσαν το ερω-ηματολόγιο μέσω της πλατφόρμας onlinesurveys.aueb.gr. Συνολικά ελήφθησαν 1.462 απαντήσεις (1.329 ολοκληρωμένες), με το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης να ανέρχεται σε 17,3%. Οι 736 απαντήσεις δόθηκαν από άντρες και οι 726 από γυναίκες, με ποσοστό συμμετοχής 50,3%ο και 49,7%, αντίστοιχα

Μεταπτυχιακές σπουδές: Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι του ΟΠΑ, σε ποσο-στό 47,5%, δήλωσαν ότι συνέχισαν τις σπουδές τους. Από αυτούς το 87,3% επέλεξαν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο σε ποσοστό 47% ήταν απόλυτα συναφές με τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Απασχόληση: Τα ποσοστά απασχόλησης αποφοίτων όλων των Τμημάτων του πανεπιστημίου παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλά, με το συνολικό ποσοστό να ανέρχεται σε 77%. Η συντριπτική πλειονότητα των αποφοίτων απασχολείται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα, ένα 48% των αποφοίτων δηλώνει ότι έπιασε δουλειά πριν καν τελειώσει το πανεπιστήμιο. Το 33% δηλώνει απόλυτη συνάφεια αντικειμένου εργασίας με το αντικείμενο σπουδών, ενώ οι τομείς των λογιστικών και χρηματοοικονομικών, της πληροφορικής και του μάρκετινγκ βρίσκονται στην πρώτη τριάδα των κλάδων απασχόλησης.

Ατομική επιχείρηση: Ενα 6% των αποφοίτων, κόντρα στις δυσκολίες του οικονομικού περιβάλλοντος, δήλωσαν ότι επέλεξαν τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης – οι μισοί εξ αυτών σε διάστημα λιγότερο από ένα έτος από την αποφοίτησή τους. Από αυτές τις επιχειρήσεις το 91% παρέμεναν ενεργές έως τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας.

Εργασιακά Θέματα: Ως προς τους τρό-πους αναζήτησης εργασίας, η έρευνα έδειξε ότι το διαδίκτυο κατέχει την πρώτη θέση, με ποσοστό 44%ο, και ακολουθεί η επιλογή «γνωστοί» με ποσο-στό 28%. Ταυτόχρονα, ο Θεσμός της πρακτικής άσκησης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, με το 49% των φοιτητών να πραγματοποιεί πρακτική άσκηση. Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας του 2018 με την έρευνα η οποία διεξήχθη το 2012, υπήρχαν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού αποφοίτων που συνέχισαν τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο, από 46%ο σε 41%. Σημειώθηκε αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης, από 69% σε 77%, με αντίστοιχη αύξηση στην εργασία πλήρους απασχόλησης, από 89% σε 91%, και ταυτόχρονη μείωση στην εργασία μερικής απασχόλησης, από 11% σε 9%. Αξιόλογη αύξηση καταγράφηκε στο ποσοστό συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, από 38%ο σε 49%ο, καθώς και στο ποσοστό απασχόλησης πριν τη λήψη πτυχίου, από 41% σε 48%ο. Τέλος, ιδιαίτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην ικανοποίηση αποφοίτων από τις σπουδές τους στο ΟΠΑ, καθώς από 60% στην προηγούμενη έρευνα έφτασε στο 74%.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

4 × 3 =