αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣε άμεσες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης θα πρέπει να προχωρήσουν τα ΕΛΤΑ

Σε άμεσες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης θα πρέπει να προχωρήσουν τα ΕΛΤΑ

Σε άμεσες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης και βελτίωσης της ρευστότητας θα πρέπει να προχωρήσουν τα ΕΛΤΑ, καθώς σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας παρέμεινε αρνητικό στο ποσό των 47,425 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 συνεχίστηκε το έντονο πρόβλημα ταμειακής στενότητας της Εταιρείας, το οποίο αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό, εξαιρούμενο της απαίτησης από Καθολική Υπηρεσία, δεν μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ το 2019 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 355,6 εκατ. ευρώ έναντι 363,2 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 2,1%. Το ενοποιημένο μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στο ποσό των κερδών 14,09 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,2 εκατ. ευρώ το 2018.

Το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 3,9% το 2019 έναντι 4,7% την προηγούμενη χρονιά. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε 2,5% το 2019 έναντι 3,1% την προηγούμενη χρονιά.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους 27,806 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10 εκατ. ευρώ το 2018. Επιπλέον για την μητρική Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 28,1 εκατ. ευρώ από ζημίες 5,7 εκατ. ευρώ το 2018.

Σημειώνεται πως στον υπολογισμό του EBITDA έχουν εξαιρεθεί τα έσοδα από αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 5,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,1 εκατ. ευρώ το 2018.

Αλλαγή εμπορικής πολιτικής

Η περαιτέρω λειτουργική ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών δεμάτων και ταχυμεταφορών προβάλλει ως απόλυτη προτεραιότητα για τα ΕΛΤΑ.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις οι υπηρεσίες δεμάτων και ταχυμεταφορών αποτελούν πεδίο εισαγωγής νέων premium προϊόντων υψηλής κερδοφορίας μέσα και από τις επιδιωκόμενες συνέργειες με τη θυγατρική των Ταχυμεταφορών.

Ο προσανατολισμός της εταιρείας, όπως αυτό αποτυπώνεται και στη νέα εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, στρέφεται στην αγορά δέματος-μικροδέματος με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό. Απώτερο στόχο αποτελεί το να καταστεί η επιχείρηση ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος παίκτης στην αγορά CEP (Courier, Express & Parcels) στην Ελλάδα.

Και αυτό όταν η εντεινόμενη ηλεκτρονική υποκατάσταση (για παράδειγμα e-banking, e-statement, einvoice), καθώς και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αποκλειστικά ηλεκτρονική διεκπεραίωση των φορολογικών δηλώσεων) που επεκτείνεται πλέον στο σύνολο του Ελληνικού Δημοσίου ασκούν περαιτέρω πιέσεις στα έσοδα των ΕΛΤΑ από την κύρια δραστηριότητά τους, την αλληλογραφία η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των εσόδων τους.

Τα έσοδα επιπλέον των χρηματοοικονομικών προϊόντων ΕΛΤΑ (της δεύτερης μεγαλύτερης πηγής εσόδων της επιχείρησης) με σημαντικότερα την ταχυπληρωμή και τη συνεργασία με την Eurobank εμφανίζουν καθοδική τάση ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, του ανταγωνισμού στον κλάδο, αλλά και της διείσδυσης του internet banking και άλλων τεχνολογιών.

Τα έσοδα των επιταγών εσωτερικού που είχαν σημειώσει αύξηση ως μια εναλλακτική στην επιβολή των capital controls φθίνουν πλέον ως απόρροια της χαλάρωσης αυτών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το εντονότερο πρόβλημα της επιχείρησης αποτελεί η στενότητα ταμειακών διαθεσίμων. Η είσπραξη μέρους της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας της περιόδου 2013 – 2020, συνολικού ύψους €120 εκατ. εξομάλυνε μόνο μερικώς τα προβλήματα ρευστότητας.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

3 × two =