αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣαράντης: Νέες επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ

Σαράντης: Νέες επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ

Εμφαση στην οργανική ανάπτυξη και το μίγμα προϊόντων δίνει η Σαράντης το επόμενο διάστημα, όπως σημείωσε η διοίκηση στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, προωθούνται έργα ψηφιοποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας αξίας 35 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα 3 χρόνια (ορισμένα θα προωθηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης), ενώ παραμένει επικεντρωμένη στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη Stella Pack, καθώς εκκρεμούν οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές στην Πολωνία.

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

▪ Οι πωλήσεις το Α΄ εξάμηνο 2023 ανήλθαν σε €232,35 εκ. έναντι €212,72εκ. το Α’ εξάμηνο 2022, αυξημένες κατά 9,23% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του Ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων.

▪ Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €28,73εκ. (€22,57εκ. το Α’ εξάμηνο 2022) αυξημένα κατά 27,26% αντανακλώντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους. Περιθώριο EBITDA στο 12,36% (Α’ εξάμηνο 2022: 10,61%).

▪ Τα καθαρά κέρδη το Α’ εξάμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 66,34% και διαμορφώθηκαν στα €19,18εκ. (Α’ εξάμηνο 2022: €11,53εκ.), παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια (περιθώριο καθαρού κέρδους στα 8,25% το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι 5,42% το Α’ εξάμηνο 2022).

Στο πρώτο εξάμηνο του 2023, ο Όμιλος εξαγόρασε τα υπολειπόμενα δικαιώματα μειοψηφίας της Polipak ύψους 20% για το ποσό περίπου €5εκ. (22εκ. PLN) και αποπλήρωσε στο σύνολό τους τα δάνεια προς τρίτους της Polipak ύψους €20.5εκ.

Το στρατηγικό πλάνο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: ισχυρή και συνεπής ανάπτυξη της επιχειρησιακής βάσης με τη συμπληρωματική διερεύνηση των ευκαιριών ανάπτυξης μέσω εξαγορών να ακολουθεί, απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών και αποτελεσματικότητα, ώστε να δημιουργείται αξία και να απελευθερώνεται ενέργεια στον οργανισμό, περαιτέρω ενίσχυση της οργανωσιακής ικανότητας του ομίλου με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

19 − 7 =