αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠότε εξαιρούνται τα διευθυντικά στελέχη από το ωράριο εργασίας

Πότε εξαιρούνται τα διευθυντικά στελέχη από το ωράριο εργασίας

Τους όρους και τις προϋποθέσεις εξαίρεσης των διευθυντικών στελεχών από τη νομοθεσία για το ωράριο εργασίας, αλλά και σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία υποβολής των εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», από 29 Νοεμβρίου και εφεξής, προβλέπει υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, σε εφαρμογή του πρόσφατου εργασιακού νόμου. Σε αυτήν καταγράφονται τα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι ελεγκτικές αρχές προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένας υπάλληλος είναι διευθυντικό στέλεχος και συνεπώς μπορεί να εξαιρεθεί από τη νομοθεσία για το ωράριο.

Αναλυτικά, ορίζεται ότι ως εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική θεωρούνται όσοι:

α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης.

β. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους.

γ. Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη.

δ. Είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη.

Επίσης, διευθυντικά στελέχη θεωρούνται όσοι εργαζόμενοι προΐστανται διευθύνσεων, μονάδων ή τμημάτων ή άλλων αυτοτελών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, η οποία τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της, εφόσον αμείβονται με αποδοχές όχι μικρότερες από το εξαπλάσιο του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Τέλος, ως στελέχη εποπτείας, διεύθυνσης ή εμπιστοσύνης χαρακτηρίζονται και όσοι αμείβονται με το οκταπλάσιο τουλάχιστον του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού. Τα παραπάνω στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να προκύπτουν από ρητούς όρους της σύμβασης εργασίας και να δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες δεν επιτρέπεται να εργάζονται υπερωριακά χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και χωρίς να λαμβάνουν συμπληρωματική αμοιβή για υπερωρία και υπερεργασία, αποζημίωση εκτός έδρας, καθώς και προσαύξηση νυχτερινής εργασίας ή εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες.

Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ.

Με την ίδια υπουργική απόφαση τροποποιείται παλαιότερη απόφαση του υπουργείου Εργασίας (Β΄ 3520/19-9-2019), με αποτέλεσμα από τις 29/11/2021 να παύει η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρίζουν στο έντυπο Ε8 του συστήματος «Εργάνη» την υπερεργασία των εργαζομένων τους που ούτως ή άλλως εντασσόταν και εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο. Διατηρείται ωστόσο η υποχρέωση προαναγγελίας των υπερωριών. Να σημειωθεί ότι έγκριτοι νομικοί εκτιμούν ότι με την απλούστευση αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος οι εργοδότες που δεν θα υποχρεούνται να δηλώσουν την υπερεργασία να μην την πληρώνουν και ως τέτοια, ήτοι με προσαύξηση 20% για καθεμία από τις 5 συνολικά επιτρεπόμενες ώρες (για 5ήμερη εργασία 40 ωρών).

Από την ίδια ημερομηνία, οι εργοδότες που απασχολούν οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων καθώς και υπεραστικά και αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορείων υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός πίνακας ωραρίου) κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εντός 15 ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας. Το ίδιο ισχύει και για το έντυπο Ε8, που αφορά την αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

14 + 10 =