αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠως θα πιάσουν 550.000 ανασφάλιστα οχήματα

Πως θα πιάσουν 550.000 ανασφάλιστα οχήματα

Με νέες υπηρεσίες ενισχύεται η πλατφόρμα Gov.gr, η οποία καθιερώθηκε, κατά την πρώτη περίοδο, της πανδημίας, το πρώτο εξάμηνο του 2020. Σύμφωνα με σχέδιο Νόμου το υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας δύο νέων υπηρεσιών, δηλαδή της «Myphoto» και της «Audit-Car» μέσω της οποίας αναμένεται οτι θα καταστεί εφικτός ο άμεσος εντοπισμός των περίπου 550.000 ανασφάλιστων οχημάτων που υπάρχουν σε όλη την Επικράτεια.

Η πρώτη ψηφιακή υπηρεσία προβλέπει τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών φωτογραφιών από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους και της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ). Να διευκρινιστεί ότι η υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων προς διεκπεραίωση στα Κ.Ε.Π. μπορεί να γίνεται με χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής-που βάζει ο υπογράφων σε tablet- η οποία έχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή φυσικού προσώπου.

Στόχος του «Myphoto» είναι, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, η χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς του δημόσιου τομέα, όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή. Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet). Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται στο G-Cloud για έξι μήνες. Κι εφόσον συσχετισθούν με τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, διατηρούνται στο κυβερνητικό νέφος για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημέρα της συσχέτισης.

Το Audit-Car

Μέσω του Audit-Car, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας,

γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα,

ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και

η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car», η οποία εκτιμάται ότι θα πετάξει το φαινόμενο των ανασφάλιστων οχημάτων. Κι αυτό δεδομένου το Audit-Car διασυνδέεται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Πηγή: moneyreview.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

1 × 1 =