αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠως μπορείς να ιδρύσεις ηλεκτρονικά μια επιχείρηση μέσω της e-ΥΜΣ. Ακόμα και μέσα σε 9 λεπτά

Πως μπορείς να ιδρύσεις ηλεκτρονικά μια επιχείρηση μέσω της e-ΥΜΣ. Ακόμα και μέσα σε 9 λεπτά

Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν πλέον τον ηλεκτρονικό τρόπο για να ιδρύσουν την επιχείρηση τους. Η πλατφόρμα e-ΥΜΣ βγήκε στον αέρα πριν μερικούς μήνες, ενώ μέχρι άνοιξη του 2019 εκτιμάται ότι όλες οι νομικές μορφές εταιρειών θα μπορούν να συσταθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, από τα τέλη Ιουλίου, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης έχουν ιδρυθεί 784 μονοπρόσωπες και πολυπρόσωπες ΙΚΕ με τον ελάχιστο χρόνο ίδρυσης που έχει καταγραφεί να είναι τα 9 λεπτά και το μέσο χρόνο ίδρυσης να είναι λιγότερο από μία μέρα (19 ώρες).

Τι χρειάζεται όμως να κάνεις πρακτικά, για να ιδρύσεις μια εταιρία ηλεκτρονικά; Ας δούμε μερικά χρήσιμα points.

– Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω e-ΥΜΣ:

– Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι ιδρυτές απαιτείται να έχουν ικανότητα δικαιοπραξίας, ενεργό ελληνικό ΑΦΜ, άδεια διαμονής εάν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρας μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A’ 80).

– Τι είναι το πρότυπο καταστατικό;

– Το καταστατικό, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ρητά στην Υ.Α. 31637/2017 (Β’ 928), ανά νομική μορφή, συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου. Η χρήση του είναι υποχρεωτική για σύσταση μέσω e-ΥΜΣ, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην ΥΓΕΜΗ οποιουδήποτε επιμελητηρίου είτε στον συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.

– Πώς μπορώ να υπογράψω το καταστατικό σύστασης της εταιρείας;

– Το καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους. Πρώτον, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο Taxisnet (ηλεκτρονική υπογραφή) και με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή). Σημειώνεται ότι οι δύο τύπου υπογραφές επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.

– Ποιο είναι το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ;

– Σύμφωνα με την υπηρεσία, το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ. Επίσης, η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογίσιμου κόστους πριν από την έναρξη της σύστασης. Σημαντική επισήμανση από την πλευρά της υπηρεσίας, είναι ότι κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος, η σύσταση θα γίνεται δωρεάν.

– Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα e-ΥΜΣ μετά την υποβολή αίτησης σύστασης;

– Αρχικά το σύστημα χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ), επίσης δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Επειτα, διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ, ενώ χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του Taxisnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet. Επιπλέον, εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο επιμελητήριο και ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας. Τέλος, εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες, ενώ χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

9 − 3 =