αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠρόστιμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή δύο προστίμων ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, στην Alpha Bank λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακής πληροφορίας και στην Εριουργία Τρία Αλφα λόγω παράβασης άρθρου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 990η/12.7.2023 συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την επιβολή προστίμου ύψους € 25.000 στην εταιρία ΑLPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ για παράβαση του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Κανονισμού αυτού και το άρθρο 27 παρ. 8 του ν. 4443/2016, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακής πληροφορίας, τον Μάιο του 2021, που αφορούσε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου

– Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 6.000 σε δύο φυσικά πρόσωπα υπό την
ιδιότητά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., λόγω παράβασης από την εταιρία του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους € 3.000 σε έκαστο εκ των κ.κ. Δημήτριο Εφραίμογλου, Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Κωνσταντίνο Αρεταίο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × 2 =