αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠρόστιμα έως 100.000 ευρώ για πειραγμένες ταμειακές μηχανές

Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ για πειραγμένες ταμειακές μηχανές

Bαριά πρόστιμα, που φθάνουν έως 100.000 ευρώ, θα επιβάλλει η Εφορία σε επιχειρηματίες που έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι έχουν «σβήσει» αρχεία και μνήμες από τις ταμειακές μηχανές, για να αποκρύψουν τζίρο και να γλιτώσουν την πληρωμή φόρου.

Η ΑΑΔΕ σε εγκύκλιό της δίνει αυστηρές εντολές στους ελεγκτές, που «χτενίζουν» ήδη τις τουριστικές περιοχές της χώρας για την εξάντληση της αυστηρότητας και την επιβολή προστίμων ή λουκέτων στους παραβάτες που θα εντοπίζονται με πειραγμένες ταμειακές μηχανές.

Ειδικότερα, το ποινολόγιο ανάλογα με το είδος της παράβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι παραβάσεις κατά κατηγορία παρέμβασης ή κακής χρήσης των ταμειακών μηχανών είναι οι ακόλουθες:

  • Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των ταμειακών μηχανών από τον κάτοχο χρήστη επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 15% επί των εσόδων από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου με βάση τον μέσο όρο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων, ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μιας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων, και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

  • Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των ταμειακών μηχανών όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και λογισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ, ανά ελεγχόμενο έτος.
  • Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές (δηλαδή δεν είναι δηλωμένος ή περιέχει παράνομο λογισμικό κ.λπ.), επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί του τζίρου με ελάχιστα ποσά 10.000 ή 30.000 ευρώ, για κάθε έτος. Το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων.
  • Για τις παραβάσεις που αφορούν τη μη διαφύλαξη μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόμισε ύστερα από πρόσκληση τα απαραίτητα στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί του ετήσιου τζίρου ανά ελεγχόμενο έτος, με ελάχιστα ποσά τις 10.000 και 30.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, με ανώτατο όριο το τριπλάσιο των ανωτέρω ποσών, ήτοι 30.000 και 90.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα τα αποφεύγουν οι επιχειρηματίες οι οποίοι πριν από την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου έχουν δηλώσει απώλεια Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ). Επίσης, στην περίπτωση που ο υπόχρεος προσέλθει αυτοβούλως στην αρμόδια φορολογική Αρχή και υποβάλει δήλωση απώλειας ΦΗΜ, πριν από την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγχου κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου, δεν επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο των 10.000 ή 30.000 ευρώ, αλλά επιβάλλεται μικρότερο πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους ΦΗΜ που αναφέρονται στη σχετική δήλωση απώλειας.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fifteen − six =