αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠροσλήψεις ξεκινά η Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς ΑΣΕΠ. Η επιλογή θα γίνεται μετά από συνεντεύξεις- Που να κάνεις αίτηση

Προσλήψεις ξεκινά η Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς ΑΣΕΠ. Η επιλογή θα γίνεται μετά από συνεντεύξεις- Που να κάνεις αίτηση

Στην πρόσληψη 59 ειδικών επιστημόνων προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος, για να καλύψει τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του κεντρικού καταστήματός της στην Σταδίου.

Όπως γνωστοποίησε η Τράπεζα, οι προσλήψεις θα γίνουν εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, με επιλογή των υποψηφίων από την ίδια, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού».

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της οποίας και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου ως εξής:

  1. οι κάτοχοι ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση ενός πλασματικού έτους και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 10ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού,
  2. οι κάτοχοι δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α’ με προσμέτρηση δύο πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 11ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού,
  3. οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο βαθμό του Υπολογιστή Α΄ με προσμέτρηση τριών πλασματικών ετών και μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο 12ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Κύριου Προσωπικού.

Τα προσόντα των υποψηφίων

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού Α.Ε.Ι., στα αντικείμενα της επιστημονικής εξειδίκευσης που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Ο ανωτέρω τίτλος θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  2. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  3. Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο της ειδικότητας, με ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται κατά περίπτωση.
  4. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
  5. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, από την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 10:00) μέχρι και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος  όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική Προκήρυξη.

 Όσοι έχουν προσκομίσει πλήρη δικαιολογητικά, θα κληθούν σε συνέντευξη από Επιτροπή που θα συγκροτήσει η Τράπεζα, η οποία θα αξιολογήσει την κατάρτιση, τις ικανότητες και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, την επαγγελματική εμπειρία, τη δυνατότητα πρόσφορης παροχής υπηρεσιών προς την Τράπεζα σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και τη συνολική εικόνα και προσωπικότητα των υποψηφίων.

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3202054, 210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τι θα έλεγες να δουλέψεις στην Coca Cola; Δες τις 47 θέσεις που έχει τώρα ανοιχτές η εταιρία στην Ελλάδα

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

1 × 3 =