αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠροσλήψεις κάνουν τα ΕΛΠΕ- Που μπορείς να στείλεις βιογραφικό

Προσλήψεις κάνουν τα ΕΛΠΕ- Που μπορείς να στείλεις βιογραφικό

Προσλήψεις κάνουν τα ΕΛΠΕ αυτή την περίοδο. Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε στο επίσημο website τους, έχουν ανοιχτές τις παρακάτω θέσεις. Αναλυτικές πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΜ-1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγους Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΜΗΧΜ-1) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΜ-2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγους Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΜΗΧΜ-2) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ XHMIKOI ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ XHMM-1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χημικούς Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΧΗΜΜ-1) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ XHMIKOI ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ XHMM-2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χημικούς Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΧΗΜΜ-2) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΗΛΜΗ-1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΗΛΜΗ-1) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΗΛΜΗ-2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΗΛΜΗ-2) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΜ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Μεταλλειολόγους – Μεταλλουργούς Μηχανικούς (κωδ. θέσης: ΜΕΤΜ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΟΙ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΧΗΜ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χημικούς (κωδ. θέσης: ΧΗΜ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΥΑΠ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΔΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Διακίνησης και Τεχνολόγους Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος (κωδ. θέσης: ΤΕΔΥ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΩΝ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΕΡ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Έργων (κωδ. θέσης: ΤΕΕΡ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΣΑ-1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Συντήρησης και Αξιοπιστίας (κωδ. θέσης: ΤΕΣΑ-1) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ – ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΣΑ-2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 – 20/06/2022
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Συντήρησης και Αξιοπιστίας (κωδ. θέσης: ΤΕΣΑ-2) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

7 + 18 =