αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠροσλήψεις κάνει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Μήπως ενδιαφέρεσαι;

Προσλήψεις κάνει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Μήπως ενδιαφέρεσαι;

Προσλήψεις κάνει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου που εδρεύει στην Αθήνα.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ), διάρκειας 5 ή 8 μηνών, αναλόγως της ειδικότητας.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι οι εξής:

  • ΤΕ Πληροφορικής – 1 θέση
  • ΔΕ Ταμιών Εισιτηρίων – Πωλητηρίου – 3 θέσεις
  • ΔΕ Φυλάκων – 3 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 15:00μ.μ.) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, όπως παρουσιάζει το proson, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λεωφόρος Καλλιρρόης και Αμβροσίου Φραντζή, Τ.Κ. 11743 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κα Στυλιανής Λόη, (τηλ. επικοινωνίας: 211-1019060).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 29.06.2022.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

1 × 1 =