αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠροσλήψεις για 50 μόνιμες θέσεις στον ΕΥΑΘ

Προσλήψεις για 50 μόνιμες θέσεις στον ΕΥΑΘ

O ΕΥΑΘ ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών έκδοσης προκήρυξης μέσω ΑΣΕΠ για την πλήρωση πενήντα (50) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αναλυτικά κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 13

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ TΕ 11

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 8
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 26

Για τις ειδικότητες ΔΕ Υδραυλικού, ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, ΔΕ τεχνικού – τομέα Μηχανολογικού, ΔΕ τεχνικού – τομέα Ηλεκτρολογικού, καθορίζεται ως ανώτατο όριο
πρόσληψης το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο ) ηλικιακό έτος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/53/33414 (ΦΕΚ 397/Β/13-2-2017) απόφαση Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ως προς τον καθορισμό των απαιτούμενων πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων (εξειδικευμένη προβλεπόμενη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σύμφωνα με τον ΚΕΛ ΕΥΑΘ ΑΕ, απαιτούμενοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών κλπ) εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί στην σύνταξη του κειμένου σχεδίου της προκήρυξης με την προϋπόθεση της τελικής έγκρισής του από το ΔΣ πριν την αποστολή δημοσίευσης στο ΑΣΕΠ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο