αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠροκήρυξη για 20 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής

Προκήρυξη για 20 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής

H Περιφέρεια Αττικής πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ.11741, απευθύνοντάς την στο Τμήμα γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Καραβάνα ή κας Στιβακτά ή κας Ζαρκινού (τηλ. επικοινωνίας: 2132065081, 2132065153, 2132065863).

Δείτε τις ειδικότητες

perifereia878

Πηγή: Dikaiologitika.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

17 − ten =