αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠοιο είναι το (καλοκαιρινό) deadline για το δώρο Πάσχα

Ποιο είναι το (καλοκαιρινό) deadline για το δώρο Πάσχα

Με καθυστέρηση, η οποία, όμως, δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30 Ιουνίου θα μπορούν να καταβάλουν το δώρο Πάσχα σε περίπου 1 εκατ. εργαζομένους οι εργοδότες που έκλεισαν με κρατική εντολή την επιχείρησή τους ή πλήττονται από τον κορονωϊό, σύμφωνα με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Ειδικά στις περιπτώσεις που έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας των μισθωτών είτε γιατί οι επιχειρήσεις έκλεισαν, είτε γιατί οι εργοδότες το επέλεξαν, το μέρος των δεδουλευμένων που αντιστοιχεί στις ημέρες αναστολής θα καταβληθεί από το Δημόσιο. Στην πράξη, το κράτος θα αναλάβει τη χρηματοδότηση του ποσοστού του δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στο διάστημα που έχει τεθεί σε αναστολή μία σύμβαση εργασίας.

Ο υπολογισμός του δώρου θα γίνει βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου που ίσχυε την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Να σημειωθεί ότι η πάγια διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο προβλέπει πως το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των  καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νόμιμων.

Καθώς βέβαια, για φέτος, η εν λόγω ημέρα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου και δεδομένου ότι  οι συμβάσεις της πλειονότητας των εργαζομένων της χώρας είναι ή θα είναι σε αναστολή τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με τη  νέα ΠΝΠ προβλέπεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη ο μισθός την προηγούμενη της αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Αυτό για παράδειγμα σημαίνει πως για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που έκλεισαν αναγκαστικά από 18 Μαρτίου, θα ληφθεί υπόψη ο μισθός ή το ημερομίσθιο της 17ης Μαρτίου. Αντίστοιχα, για τους εργαζομένους σε τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, τα οποία είχαν ανοίξει και ανέστειλαν τη λειτουργία τους υποχρεωτικά από 23 Μαρτίου, θα ληφθεί υπόψη ο μισθός της 22ας Μαρτίου.

Για τους εργαζομένους σε εστιατόρια και άλλα επισιτιστικά καταστήματα, η λειτουργία των οποίων ανεστάλη υποχρεωτικά από 14 Μαρτίου, θα ληφθεί υπόψη ο μισθός κατά τη 13η Μαρτίου, ενώ για  εργαζόμενους σε θέατρα, κινηματογράφους η λειτουργία των οποίων ανεστάλη υποχρεωτικά από 12 Μαρτίου, θα ληφθεί υπόψη ο μισθός κατά την 11η Μαρτίου.

Αν  η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα και πριν από την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής ανάγκης λόγω κορωνοϊού, το δώρο κατά πάγια νομολογία, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Βάσει των προβλεπόμενων από την ΠΝΠ, οι εργοδότες θα καταβάλουν το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως τη στιγμή της αναστολής εργασίας, είτε με κρατική εντολή είτε με απόφαση του εργοδότη, ενώ το κράτος θα συμπληρώνει το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας.

Παράδειγμα

Ετσι, για μισθωτό που ετέθη σε αναστολή στις 18 Μαρτίου, ο  εργοδότης θα καταβάλει το τμήμα του δώρου που αντιστοιχεί από 1η Ιανουαρίου έως 17 Μαρτίου και το Δημόσιο μέσω του κρατικού προϋπολογισμού  θα καταβάλει το τμήμα που αντιστοιχεί από 18 Μαρτίου έως 30 Απριλίου. Αν ο μισθός του εργαζομένου είναι για παράδειγμα  800 ευρώ, ο εργοδότης θα καταβάλει 250 ευρώ και το κράτος 150 ευρώ. Ο μισθωτός θα λάβει έως 30/6 δώρο 400 ευρώ.

Τηλεργασία

Μόνο το 10% επί του συνόλου των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία, και μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό διευκρινίζει η εγκύκλιος για τη δυνατότητα τηλεργασίας στους τελούντες σε αναστολή σύμβασης εργαζομένους, με την καταβολή επιμισθίου, επιπλέον της αποζημίωσης των 800 ευρώ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι το ποσό των αποδοχών για την εργασία αυτή μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για τη νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφού αφαιρεθεί το ποσό των 800 ευρώ. Για τις αποδοχές αυτές θα υποβάλλεται ΑΠΔ και οι εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

ten + 16 =