αρχικηVIRALΠοιοι αποφασίζουν στην Ελλάδα για τον αν μια ταινία είναι «ακατάλληλη για ανηλίκους»

Ποιοι αποφασίζουν στην Ελλάδα για τον αν μια ταινία είναι «ακατάλληλη για ανηλίκους»

Οι έλεγχοι της αστυνομίας σε κινηματογράφους για την παρουσία ανηλίκων στην προβολή της ταινίας Τζόκερ φέρνουν στο προσκήνιο το θέμα για το ποια είναι τα κριτήρια χαρακτηρισμού καταλληλότητας μίας ταινίας στην Ελλάδα και ποιοι είναι οι άνθρωποι που το αποφασίζουν.

Επιτροπή νεότητας

Σύμφωνα με τον νόμο 1597/86 “πέρι προστασίας και ανάπτυξης της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυσης της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις” σε αυτές τις άλλες διατάξεις αναφέρεται στο άρθρο 2 ότι η κινηματογραφική τέχνη είναι ελεύθερη σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.

Παράλληλα συνίσταται επιτροπή νεότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου αυτού. Η σύσταση και η λειτουργία αυτής της επιτροπής σκοπεύει να συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων ως ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών χωρίς να θίγεται η ελευθερία της έκφρασης και διάδοσης των κινηματογραφικών έργων.

Στο επίμαχο άρθρο 36 σημειώνεται ότι κάθε ταινία υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα της στην επιτροπή νεότητας που προβλέπεται στο άρθρο 2. Η επιτροπή κατατάσσει την ταινία σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Κατάλληλη για ανηλίκους

β) Περιορισμένης καταλληλότητας (κάτω των 13 ετών)

γ) Ακατάλληλη για ανηλίκους (κάτω των 17 ετών)

δ) Αυστηρά ακατάλληλη για ανηλίκους (κάτω των 18 ετών), περίπτωση Τζόκερ.

Απαγορεύεται η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών σε νέους που δεν συμπλήρωσαν το 17ο έτος. Σε νέους που συμπλήρωσαν το 13ο έτος, επιτρέπεται η παρακολούθηση ταινιών που η επιτροπή νεότητας κατέταξε στην κατηγορία των ταινιών περιορισμένης καταλληλότητας.

Η επιτροπή νεότητας υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, δύο σκηνοθέτες, έναν κριτικό κινηματογράφου, έναν κοινωνιολόγο, έναν παιδοψυχολόγο και ανά ένα μέλος της ∆.Ο.Ε., της Ο.Λ.Μ.Ε., της Ε.Φ.Ε.Ε., και της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων, που αποδεικνύεται από τις οργανώσεις αυτές.

Τα μέλη της επιτροπής καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και η θητεία τους είναι ετήσια. Με την υπουργική απόφαση ρυθμίζεται η λειτουργία της επιτροπής, η αποζημίωση των μελών της και κάθε σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης εξακολουθεί η λειτουργία των υφισταμένων επιτροπών του Υπουργείου Προεδρίας, το έργο των οποίων διέπεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου.

Οι αιθουσάρχες

Τέλος στο άρθρο 38 γίνεται λόγος για τους αιθουσάρχες όπου σημειώνεται ότι όποιος επιτρέπει σε ανήλικους να εισέλθουν σε αίθουσα ή σε υπαίθριο χώρο στους οποίους προβάλλεται ταινία ακατάλληλη για ανηλίκους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και χρηματική ποινή 30.000 δραχμές (σ.σ. 88 ευρώ) ως 300.000 δραχμών (880 ευρώ). Αν η ταινία είναι αυστηρά ακατάλληλη, (δηλαδή στην περίπτωση του Τζόκερ) επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι δεκαοκτώ μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 δραχμών (146 ευρώ). Η τέλεση από αμέλεια των πράξεων που αποβλέπει αυτή η παράγραφος τιμωρείται με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (30 ευρω) έως εκατό χιλιάδων δραχμών (293 ευρώ).

Πηγή: news247.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

18 − 13 =