αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠληρωμή φόρων με κάρτες εξωτερικού

Πληρωμή φόρων με κάρτες εξωτερικού

ε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που έχουν εκδοθεί και από τράπεζες του εξωτερικού θα μπορούν σύντομα να καλύπτουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις οι φορολογούμενοι, καθώς ήδη «τρέχει» ο διαγωνισμός για την υλοποίηση συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και e-POS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Το μέτρο αναμένεται ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλους του έτους. Εκτιμάται πως με το νέο σύστημα θα διευκολυνθούν χιλιάδες πολίτες, όπως οι αλλοδαποί που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η χώρα μας.


Ακόμη η πληρωμή των φόρων με κάρτες του εξωτερικού θα διευκολύνει και τους που κατοικούν στο εξωτερικό και θέλουν να τακτοποιήσουν φορολογικές εκκρεμότητες στη χώρα μας όπως για παράδειγμα να πληρώσουν το φόρο για ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που κληρονομούν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 30 Μαΐου 2023 για την υποβολή προσφορών, στο διαγωνισμό που έχει ως αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της ΑΑΔΕ και νομίμως αδειοδοτημένου φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της ΑΑΔΕ, συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών κάρτας VISA και Mastercard. Προαιρετικά θα εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών DINNERS, AMERICAN EXPRESS και China Union Pay, για τις οποίες θα ισχύει το ύψος προμήθειας των υποχρεωτικών καρτών.

Οι προσφορές θα ανοίξουν στις 6 Ιουνίου 2023 ενώ το συνολικό κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 1,25 εκατ. ευρώ και η χρονική διάρκειά της ορίζεται σε 1 έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όποιο επέλθει πρώτο), με δικαίωμα προαίρεσης – παράτασης αυτής για ακόμη ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της προαίρεσης (όποιο επέλθει πρώτο), και δυνατότητα επαύξησης του προϋπολογισμού κάθε έτους κατά 50%. Η ΑΑΔΕ θα επιλέξει τον ανάδοχο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × 1 =