αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠεντάστερο ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και άλλα: Ποιο είναι το πλάνο για το Ελληνικό

Πεντάστερο ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και άλλα: Ποιο είναι το πλάνο για το Ελληνικό

Οι εξελίξεις “τρέχουν” αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αποφασίστηκε η διενέργεια Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληροί η Προσφορά του διαγωνιζομένου είναι:

  1. Ανάπτυξη Χώρου Καζίνο διεθνούς εμβέλειας που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) τραπέζια, χίλια διακόσια (1.200) παιγνιομηχανήματα και θα διαθέτει Συνολική Επιφάνεια Καζίνο ίση ή μεγαλύτερη των δώδεκα χιλιάδων (12.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) και μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

  2. Ξενοδοχείο τουλάχιστον πέντε (5) αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον δύο χιλιάδων (2.000) κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών, δυνάμει του ν. 4276/2014 και της ΥΑ 9216/8.1.2015 (Β΄ 10), τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

  3. Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο ελάχιστης επιφάνειας δώδεκα χιλιάδων (12.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

  4. Ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων ίσο ή μεγαλύτερο των τριών χιλιάδων (3.000) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

O Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες αναφορικά με το Διαγωνισμό, μέσω πρόσβασης σε Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης (VDR), όπου θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή τα Έγγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Απριλίου 2019 και το αργότερο έως τις 11:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT+2).

Πηγή: News247.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

one × five =