αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑ«Παρατήρηση» στην ιδιωτική εταιρία ρεύματος VOLTON από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

«Παρατήρηση» στην ιδιωτική εταιρία ρεύματος VOLTON από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Για μη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη μηχανισμού αναπροσαρμογής του τιμήματος στο Τιμολόγιο Προμήθειας ή στους εδικούς όρους της σύμβασης, εγκαλεί την εταιρεία VOLTON ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Την έγγραφη σύσταση – πόρισμα που εξέδωσε προς την εταιρεία VOLTON AE. ο Συνήγορος του Καταναλωτή την διαβίβασε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στη διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας για περαιτέρω ενέργειας.

Στη σχετική σύσταση ο Συνήγορος, με βάση όσα προκύπτουν από τα υποβληθέντα έγγραφα και τις απόψεις των μερών, αναφέρει “η εταιρεία VOLTON Α.Ε, τόσο κατά το προσυμβατικό όσο και κατά το συμβατικό στάδιο της Σύμβασης Προμήθειας, δεν προβαίνει σε διαφανή και ειδική, έγγραφη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη μηχανισμού αναπροσαρμογής του τιμήματος στο Τιμολόγιο Προμήθειας ή στους εδικούς όρους της σύμβασης, εκεί δηλαδή όπου αναφέρονται οι υπόλοιπες χρεώσεις της σύμβασης αλλά σε διαφορετικό άρθρο των Γενικών Όρων της Σύμβασης”.

Επίσης αναφέρεται πως η εταιρεία VOLTON “δεν προβαίνει σε διαφανή, κατά το δυνατόν, προσδιορισμό της υπό κρίση πιθανής, μελλοντικής επιβάρυνσης του καταναλωτή καθώς δεν προβαίνει στην νόμιμη εκτίμηση του ετήσιου κόστους της προμήθειας ηλ. ενέργειας ούτε, επίσης, σε αναφορά της μέσης μοναδιαίας τιμής ή της συνολικής χρέωσης των ως άνω ρητρών κατά το προηγούμενο της σύμβασης έτος κατανάλωσης”.

Σε άλλο σημείο αναφέρεται πως η εταιρεία, δεν ενημερώνει την Αρχή σχετικά με την ύπαρξη δυνατότητας διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύμανσης της υπό κρίση ρήτρας μέσω της προσφοράς άλλου προϊόντος στον πελάτη και επιπλέον, η εταιρεία, προέβη σε τροποποίηση του ορίου υπολογισμού της Ρήτρας Προσαρμογής από το συμβατικώς καθορισμένο 35-55 €/Mwh σε 45-50 €/Mwh, χωρίς να υπάρχει αναφορά στη σύμβαση σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής του σχετικού ώρου, τη διαδικασία τροποποίησης καθώς και τα κριτήρια του εύρους της σχετικής τροποποίησης.

Σημειώνεται επίσης πως “η δυνατότητα γνωστοποίησης της τροποποίησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης στον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την σχετική τροποποίηση αναφέρεται στη διαδικασία γνωστοποίησης και δεν νομιμοποιεί, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της εταιρείας, οποιαδήποτε τροποποίηση του τιμήματος, ιδίως όταν δεν έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του νόμου για την πλήρη και σαφή προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με την τροποποίηση του τιμήματος”.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

nineteen + 16 =