αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠαράταση παίρνει το deadline για τον διαγωνισμό που αφορά το νέο καζίνο στο Ελληνικό

Παράταση παίρνει το deadline για τον διαγωνισμό που αφορά το νέο καζίνο στο Ελληνικό

Για τις 31 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης προσφορών για το διαγωνισμό παραχώρησης άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) γνωστοποίησε με ανακοίνωση πως παρατείνεται η προθεσμία που αρχικά είχε οριστεί για τις 22 Απριλίου. Πέραν της παράτασης, όλοι οι υπόλοιποι όροι του διαγωνισμού παραμένουν αμετάβλητοι.

Υπενθυμίζεται πως αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού (“Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ”) ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά ) είναι ο Υπουργός Οικονομικών και αρμόδια για τη διενέργεια η ΕΕΕΠ. Το καζίνο IRC που θα δημιουργηθεί θα έχει κατ΄ ελάχιστον 120 τραπέζια και 1.200 VLTs, θα καλύπτει επιφάνεια από 12.000 (ελάχιστη) έως 15.000 μέγιστη) τ.μ., ενώ θα λειτουργεί ξενοδοχείο 5 αστέρων 2.000 κλινών, συνεδριακό κέντρο 12.000 τμ., χώροι ψυχαγωγίας κ.ά.

Κριτήριο αξιολόγησης για τον διαγωνισμό αποτελεί η “πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας”. Συγκεκριμένα, στο σκέλος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, αυτή βαθμολογείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Αρχικό Τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000 ευρώ).

Β. Συνολικό Ετήσιο Τίμημα, το οποίο υπολογίζεται ως η καθαρή παρούσα αξία των ποσών που θα συμπληρωθούν από τον Διαγωνιζόμενο στον Πίνακα Ετήσιου Τιμήματος (σύμφωνα με το Παράρτημα VIII) για κάθε ημερολογιακό έτος, από το 3ο μέχρι και το 25ο της συνολικής 30ετούς περιόδου παραχώρησης. Το ύψος της Οικονομικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου ορίζεται ως το άθροισμα του Αρχικού Τιμήματος και του Συνολικού Ετήσιου Τιμήματος.

Η αποσφράγιση του φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα γίνει στις 31 Μαΐου 2019 (Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών), ενώ η αποσφράγιση του φακέλου “Τεχνική Προσφορά”, και του φακέλου “Οικονομική Προσφορά” των ενδιαφερόμενων, θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ΕΕΕΠ.

Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, η ΕΕΕΠ αποστέλλει πρόσκληση στον Διαγωνιζόμενο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) να καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμοποίησης. Εφόσον όλη η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στο κείμενο της ΕΕΕΠ πραγματοποιηθεί καλώς, ο Υπουργός προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης.

Η ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η παράταση αναφέρει:

“Δυνάμει της με αριθμό 382/1/01.04.2019 Απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και σχολίων επί του σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (Αρ. Διακήρυξης 1/2019) και επί του σχεδίου Σύμβασης Ακινήτου.

Συγκεκριμένα:

i. Τη χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προσφορών έως και την 31η Μαΐου 2019 και το αργότερο έως τις 11:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT+2).

ii. Τη χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής σχολίων επί των όρων του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης, έως και την 19η Απριλίου 2019.

iii. Τη χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής σχολίων επί των όρων του Σχεδίου της Σύμβασης Ακινήτου, έως και την 19η Απριλίου 2019”.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

twenty − 4 =