αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟ Μυτιληναίος κάνει προσλήψεις- Που να στείλεις το βιογραφικό σου

Ο Μυτιληναίος κάνει προσλήψεις- Που να στείλεις το βιογραφικό σου

Τρεις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας της MYTILINEOS με βάση το εργοστάσιο στον Άγιο Νικόλαο. Επιθυμητά οι υποψήφιοι να μένουν ή να κατάγονται από την Βοιωτία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ιστοσελίδα: http://www.mytilineos.gr/el-gr/cv/submission-form

Ι. Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Μηχανικού Τεχνικής Υποστήριξης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών”.

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΘΗΣ) (Κωδικός Θέσης: ΜΤΥΘΗΣ)

Κύριες Αρμοδιότητες:

Παρακολουθεί τη λειτουργία και τα τεχνικά αποτελέσματα των ΘΗΣ και μελετά λύσεις σε τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν, σε συνεργασία με την ιεραρχία των ΘΗΣ

Καταρτίζει συμβάσεις επιθεωρήσεων και συντήρησης του βασικού εξοπλισμού (power train) και παρακολουθεί την υλοποίηση τους. Αρχειοθετεί τις τεχνικές εκθέσεις των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και συντηρήσεων και παρακολουθεί τις τυχόν εκκρεμότητες ή ενέργειες, που θα προκύψουν

Αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών του βασικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό ΘΗΣ, διατηρώντας αρχείο με τα δεδομένα των υπαρχόντων ανταλλακτικών του power train, σε απόθεμα ή στην εγκατάσταση

Παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στους ΘΗΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού, κατά προτίμηση Ενεργειακής Κατεύθυνσης

Εμπειρία 1-5 ετών σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε στη φάση κατασκευής είτε/και στη φάση λειτουργίας και συντήρησης.

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες

Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (MS Office)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου μέχρι την 13/07/2018. http://www.mytilineos.gr/el-gr/cv/submission-form. Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.

ΙΙ. Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Μηχανικού – Υπεύθυνου Βάρδιας Λειτουργίας” για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας.

Μηχανολόγος Μηχανικός – Υπεύθυνος Βάρδιας Λειτουργίας (Κωδικός Θέσης: ΜΜΥΒΛ 0618)

Κύριες Αρμοδιότητες:

Εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία του Σταθμού στη διάρκεια της βάρδιας του, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής

Προΐσταται του προσωπικού βάρδιας

Συνεργάζεται με τον μηχανικό συντήρησης και είναι υπεύθυνος να τηρηθούν οι διαδικασίες κράτησης του εξοπλισμού, ασφάλισης και απασφάλισης για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών συντήρησης που έχουν προγραμματιστεί ή προκύπτουν εκτάκτως

Επιθεωρεί και ελέγχει τη λειτουργία του εξοπλισμού, και εξασφαλίζει την λειτουργία του σταθμού, τηρώντας του κανόνες ασφάλειας και περιβάλλοντος, με σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη οικονομική διαθεσιμότητα του σταθμού, είτε μέσα από τον θάλαμο ελέγχου, είτε με επιτόπιες επισκέψεις των εγκαταστάσεων, για καλύτερη ανίχνευση και αξιολόγηση πιθανών αποκλίσεων, που προέκυψαν από τη λειτουργία

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης επικίνδυνης κατάστασης

Αναφέρει στον Προϊστάμενο λειτουργίας, οποιοδήποτε πρόβλημα ή ασυνήθιστη κατάσταση προκύψει στη διάρκεια της βάρδιας του

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Μηχανολόγου Μηχανικού κατά προτίμηση Ενεργειακής Κατεύθυνσης

Εμπειρία 1-5 ετών σε βιομηχανική επιχείρηση σε τμήμα λειτουργίας ή συντήρησης (εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

Απαραίτητες Γνώσεις: ρευστομηχανικής, θερμοδυναμικής, ατμοπαραγωγών, μηχανών εσωτερικής/ εξωτερικής καύσης, σύγχρονων και ασύγχρονων ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων, ηλεκτρονικών ισχύος, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (PLC, SCADA)

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες

Ικανότητα άμεσης επέμβασης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (MS Office)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου μέχρι την 13/07/2018. http://www.mytilineos.gr/el-gr/cv/submission-form Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.

ΙΙΙ. Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητά να στελεχώσει τη θέση του “Μηχανικού – Υπεύθυνου Βάρδιας Λειτουργίας” για το Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου, στην παραλία Διστόμου Βοιωτίας.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Υπεύθυνος Βάρδιας Λειτουργίας (Κωδικός Θέσης: ΗΜΥΒΛ 0618)

Κύριες Αρμοδιότητες:

Εξασφαλίζει την κανονική λειτουργία του Σταθμού στη διάρκεια της βάρδιας του, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής

Προΐσταται του προσωπικού βάρδιας

Συνεργάζεται με τον μηχανικό συντήρησης και είναι υπεύθυνος να τηρηθούν οι διαδικασίες κράτησης του εξοπλισμού, ασφάλισης και απασφάλισης για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών συντήρησης που έχουν προγραμματιστεί ή προκύπτουν εκτάκτως

Επιθεωρεί και ελέγχει τη λειτουργία του εξοπλισμού, και εξασφαλίζει την λειτουργία του σταθμού, τηρώντας του κανόνες ασφάλειας και περιβάλλοντος, με σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη οικονομική διαθεσιμότητα του σταθμού, είτε μέσα από τον θάλαμο ελέγχου, είτε με επιτόπιες επισκέψεις των εγκαταστάσεων, για καλύτερη ανίχνευση και αξιολόγηση πιθανών αποκλίσεων, που προέκυψαν από τη λειτουργία

Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διαδικασιών ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης επικίνδυνης κατάστασης

Αναφέρει στον Προϊστάμενο λειτουργίας, οποιοδήποτε πρόβλημα ή ασυνήθιστη κατάσταση προκύψει στη διάρκεια της βάρδιας του

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής με ειδίκευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κατά προτίμηση Ενεργειακής Κατεύθυνσης

Εμπειρία 1-5 ετών σε βιομηχανική επιχείρηση σε τμήμα λειτουργίας ή συντήρησης (εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

Απαραίτητες Γνώσεις: ρευστομηχανικής, θερμοδυναμικής, ατμοπαραγωγών, μηχανών εσωτερικής/ εξωτερικής καύσης, σύγχρονων και ασύγχρονων ηλεκτρικών μηχανών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων, ηλεκτρονικών ισχύος, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (PLC, SCADA)

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες

Ικανότητα άμεσης επέμβασης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ (MS Office)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου μέχρι την 13/07/2018.

http://www.mytilineos.gr/el-gr/cv/submission-form Όλες οι αιτήσεις θα διαχειριστούν με εμπιστευτικότητα.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

14 − five =