αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΟριστική η συμφωνία εξυγίανσης του Μαρινόπουλου- Τι προβλέπει

Οριστική η συμφωνία εξυγίανσης του Μαρινόπουλου- Τι προβλέπει

Κλείδωσαν αργά χθες τα τελικά κείμενα στη συμφωνία εξυγίανσης της Μαρινόπουλος και των τριών ακόμα εταιρειών (Ξυνός, Πειραϊκό και Express Market), φέρνοντας το όλο εγχείρημα ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Έπειτα από μια χιτσκοκική διαδικασία ελέγχων όλων των σημείων που περιλαμβάνονται στα τέσσερα σχέδια εξυγίανσης, έπεσαν χθες αργά το απόγευμα οι τελικές υπογραφές από τις εμπλεκόμενες τράπεζες, τη διοίκηση της Σκλαβενίτης και τους μετόχους της Μαρινόπουλος.

Όπως αναφέρει η Ναυτεμπορική, πλέον άνοιξε ο δρόμος ώστε το σχέδιο να διατεθεί στην αγορά προκειμένου οι πιστωτές να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και να δηλώσουν την τελική δεσμευτική ενυπόγραφη συναίνεσή τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη Συμφωνία Εξυγίανσης για τη Μαρινόπουλος Α.Ε., η νέα χρηματοδότηση θα ανέλθει σε 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 352 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής μέσω έκδοσης από τη νέα εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 352 εκατ. ευρώ.

Από τη Σκλαβενίτης θα προέλθουν μέσω των ιδίων κεφαλαίων που θα συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής: 75 εκατ. ευρώ αμέσως πριν από την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης και 50 εκατ. ευρώ έως και την 31.12.2019.

Επίσης μεταξύ άλλων στη Συμφωνία προβλέπεται:

* Για μισθώματα: Στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται και μεταφέρεται το σύνολο των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς εκμισθωτές αποκλειστικά και μόνον από δεδουλευμένα μισθώματα των καταστημάτων της αλυσίδας έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Οι οφειλές σε εκμισθωτές την 30.6.2016 ανέρχονταν σε 76.155.449 ευρώ.

Μέρος των ανωτέρω οφειλών έχουν ήδη εξοφληθεί, ενώ η αποπληρωμή του υπολοίπου αυτών θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με το ύψος της απαίτησής τους, ως εξής: Υπόλοιπο οφειλής έως 50.000 ευρώ σε 8 δόσεις, πάνω από 50.000 και έως 200.000 σε 18 δόσεις και πάνω από 200.000 ευρώ σε 36 δόσεις.

* Για εργαζόμενους:

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 6,3 εκατ. ευρώ έως την 30/6/2016 και έχουν ήδη εξοφληθεί. Οι ενεργές συμβάσεις εργασίας, ως είχαν κατά την 30.06.2016, μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία.

* Για ανέγγυους πιστωτές:

Το σύνολο των υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς ανέγγυους προμηθευτές από τη μεταξύ τους σύμβαση/σχέση εμπορικής συνεργασίας κατά την 30.6.2016 ανέρχεται σε ποσό 647.155.919 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 43,4% των συνολικών οφειλών της αλυσίδας. Οι υποχρεώσεις αυτές ως αποτυπώνονται στο ισοζύγιο με ημερομηνία 30.06.2016 διαγράφονται σε ποσοστό 50%.

Η αποπληρωμή των υποχρεώσεων αυτών από τη νέα εταιρεία, όπως θα διαμορφωθεί μετά τη μεταβίβασή τους σε αυτή, θα γίνει εντός 60 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Οι υποχρεώσεις από Προγράμματα πιστότητας και ανταμοιβής της Μαρινόπουλος (Cartes de Fidelite) μεταφέρονται στο σύνολό τους και εξοφλούνται κατά τον χρόνο ζήτησης.

* Για οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης:

Το συνολικό ποσό βασικού χρέους/κεφαλαίου της οφειλής υποχρέωσης ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 250 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Έκαστη πρώτη δόση θα καταβάλλεται εντός 60 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και έκαστη των επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.

* Για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινής ωφελείας:

Από το σύνολο των κατά την 30.06.2016 υποχρεώσεων της Μαρινόπουλος προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς έκαστο και όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ, ΔΕΣΗΜΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΠ λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης, αποχέτευσης) αλλά και προς το σύνολο των ανάλογων ιδιωτικών παρόχων, διαγράφονται σε ποσοστό 50%.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις και οφειλές, όπως διαγράφηκαν και απομειώθηκαν διακανονίζονται και αποπληρώνονται σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Σημειώνεται ότι η τήρηση των προθεσμιών είναι πολύ σημαντική υπόθεση προκειμένου να καταστεί εφικτό στις 30/9 να γίνει η κατάθεση του τελικού σχεδίου εξυγίανσης στο δικαστήριο που θα δώσει τη δυνατότητα στους νομικούς εκπροσώπους της Μαρινόπουλος να προχωρήσουν σε αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 106β-θ, με ταυτόχρονη παραίτηση από την αίτηση υπαγωγής της αλυσίδας και των λοιπών εταιρειών στο άρθρο 99.

Σε αυτό το πλαίσιο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος και κατ’ επέκταση στον ορισμό της δικασίμου, οι νομικοί εκπρόσωποι εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν τον φάκελο στις 30 Σεπτεμβρίου, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατό να περιλαμβάνει το σύνολο των ενυπόγραφων συναινέσεων των πιστωτών και να ζητήσουν 48ωρη παράταση για να προσκομίσουν τις επιπλέον ενυπόγραφες συναινέσεις.

Άλλο ένα ενδεχόμενο είναι η κατάθεση του φακέλου του σχεδίου εξυγίανσης να γίνει εσωκλείοντας τις ηλεκτρονικές υπογραφές συναίνεσης.

Και σε αυτή την περίπτωση θα ζητηθεί μια παράταση ώστε να συμπληρωθούν στον φάκελο τα έγγραφα της συναίνεσης.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

twenty − 7 =