αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΟλοκληρώνονται οι αιτήσεις για το ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας». Μήπως ενδιαφέρεσαι;

Ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για το ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας». Μήπως ενδιαφέρεσαι;

Μέχρι την Πέμπτη, 9 Μαΐου στις 5 μ.μ. μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις για να υπαχθούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».

Αναλυτικά:

Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μπορούν να επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000 έως 150.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου. Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, πρέπει να σχετίζονται με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στους τομείς της:

α) κατανάλωσης ενέργειας,

β) χρήσης ΤΠΕ,

γ) υγιεινής και ασφάλειας,

δ) εφοδιαστικής αλυσίδας,

ε) πιστοποίησης συστημάτων.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

-να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

-να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθΆ όλη τη διάρκεια των 3 αυτών διαχειριστικών χρήσεων

-να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατΆ ελάχιστον:

1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Τι χρηματοδοτείται

Εξοικονόμηση Ενέργειας

-Αναβάθμιση Υγιεινής και Ασφάλειας

Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ

-Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών

-Δαπάνες μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου κλπ

Ο χρόνος υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

-Μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

-Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × five =