αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟι μεγάλες αλλαγές που προτείνει ο ΟΟΣΑ στα καύσιμα

Οι μεγάλες αλλαγές που προτείνει ο ΟΟΣΑ στα καύσιμα

Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στη χονδρεμπορική αγορά και η άρση συγκεκριμένων εμποδίων που χαρακτηρίζουν την πετρελαϊκή βιομηχανία μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστική πίεση και την αποδοτικότητά της προς όφελος του καταναλωτή, επισημαίνει η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, η οποία προτείνει μια σειρά από μέτρα που ξεκινούν από την εμπορία καυσίμων και φτάνουν μέχρι τα πρατήρια.

Όπως αναφέρει το Capital.gr, ο ΟΟΣΑ ειδικότερα προτείνει αλλαγές στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης για την είσοδο στην αγορά της αδειοδότησης των επιχειρήσεων εμπορίας καυσίμων ενώ ταυτόχρονα εισηγείται αλλαγές στις συμβάσεις των εταιρειών με τους βενζινοπώλες.

Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός συστήνει την αποδέσμευση των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων των εταιριών εμπορίας προς τους βενζινοπώλες από τις μισθώσεις των ακινήτων των πρατηρίων. Αναλυτικά οι συστάσεις του ΟΟΑΣΑ για την εμπορία καυσίμων έχουν ως εξής:

• Αποσύνδεση της διάρκειας των συμβάσεων μίσθωσης χώρου αποθήκευσης από τη χρονική διάρκεια της άδειας. Θέσπιση υποχρέωσης ότι όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να καταχωριστούν στην Γενική Γραμματεία Ενέργειας καθώς αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο υπερρυθμίζει τους αποθηκευτικούς χώρους που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες εμπορίας να διατηρούν και αφήνει χωρίς καμία καταγραφή άλλες αποθήκες που πιθανόν λειτουργούν.

•Μείωση της ελάχιστης χωρητικότητας αποθήκευσης για τις άδειες τύπου Α, ώστε να περιλαμβάνουν πιθανόν χαμηλότερο όγκο πωλήσεων του προηγούμενου έτους

• Μείωση του ελάχιστου αριθμού φιαλών υγραερίου για τις εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως χονδρέμποροι στην αγορά

• Η πρόβλεψη για τροποποίηση ελάχιστου αποθηκευτικού χώρου για βιοκαύσιμα με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτείται η διατήρηση ελάχιστης δυναμικότητας όχι μικρότερης του 1/100 της ποσότητας που ζητείται από τον αιτούντα πρέπει να καταργηθεί.

• Ο γεωγραφικός περιορισμός που επιβάλει τη χρησιμοποίηση του 30%των αποθηκευτικών χώρων θα πρέπει να καταργηθεί ρητά για όλους τους κατόχους άδειας

Επίσης για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ο ΟΟΣΑ προτείνει:
• Να μειωθεί το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για όλους τους τύπους των αδειών ώστε να περιλαμβάνεται ένα χαμηλότερο ελάχιστο όριο κεφαλαίου κίνησης που να συναρτάται με τον όγκο πωλήσεων της προηγούμενης χρονιάς.

• Αφαίρεση της νομοθετικής πρόβλεψης για ασφαλιστική σύμβαση που μπορεί να αντικαταστήσει κεφαλαιακές απαιτήσεις
• Αποσύνδεση της απαίτησης εγγυητικής επιστολής ή ασφαλιστικής σύμβασης για τους κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών τύπου “Α” από τις διατάξεις για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

• Οι κάτοχοι άδειας τύπου “ΣT” (στα νησιά) θα πρέπει να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εν λόγω άδεια. Ωστόσο, για την υπόλοιπη επικράτεια οι άδειες τύπου Α θα πρέπει να χορηγείται σε αυτούς υπό τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και για τις υπόλοιπες εταιρίες εμπορίας άδειας τύπου “Α”.

Πρατήρια

Αλλαγές προβλέπονται και σε σχέση με τις συμβάσεις των εταιρειών εμπορίας με πρατηριούχους. Ειδικότερα ο ΟΟΣΑ προτείνει την κατάργηση των 2 έως 3 εξαιρέσεων που υπάρχουν σε σχέση με το ανώτατο όριο των 5 ετών για τη διάρκεια της σύμβασης αποκλειστικότητας, όταν το ακίνητο ανήκει στο χονδρέμπορο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διάρκεια των συμβάσεων φτάνει τα 20 έτη.

Ο ΟΟΣΑ προτείνει την κατάργηση των εξαιρέσεων αυτών οι οποίες θα ισχύουν μόνο σε περίπτωση που ο χονδρέμπορος έχει την πλήρη κυριότητα του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο ο νόμος θα πρέπει να αποτρέπει πρακτικές ενοικίασης του πρατηρίου, και στη συνέχεια υπενοικίασής του προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις της εξαίρεσης του νόμου.

Επίσης η κατάργηση της υποχρέωσης των χονδρεμπόρων να τοποθετούν τα σήματα των εταιρειών τους στα βυτιοφόρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των χονδρεμπόρων. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ θα πρέπει να αποφασίζουν για αυτό οι ίδιοι οι λιανέμποροί και οι χονδρέμποροι μετά από διαπραγμάτευση. Οι καταναλωτές θα μπορούσαν σύμφωνα με τον οργανισμό να επωφεληθούν από την αυξημένη διαφοροποίηση της αγοράς, καθώς μικρότερες εταιρείες και ανεξάρτητοι retailers θα μπορούσαν να αναδειχθούν.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

seven + nine =