αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που έκαναν επιστροφή στα κέρδη

Οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που έκαναν επιστροφή στα κέρδη

Μπορεί να ζούμε σε μία δύσκολη και απρόβλεπτη εποχή, αλλά το προηγούμενο έτος οι περισσότεροι κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας κατέγραψαν εντυπωσιακά αποτελέσματα, κερδίζοντας το χαμένο έδαφος της υγειονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, 79 κλάδοι της ελληνικής οικονομίας (και οι υποκατηγορίες που προκύπτουν με βάση τους ΚΑΔ) ανέβασαν ρυθμούς, καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό της απώλειες του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, από τους 87 κλάδους, οι 79 παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση, 7 κλάδοι μείωση και ένας κλάδος δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή στις δηλωθείσες φορολογητέες εκροές το 2021 σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Το 2020 η μεγαλύτερη αρνητική ποσοστιαία μεταβολή καταγράφηκε στον κλάδο καταλυμάτων, ο οποίος είχε υποστεί μεγάλη πτώση λόγω των συνεπειών της πανδημίας, ενώ το 2021 ανέκαμψε, καταγράφοντας αύξηση τζίρου 118%. Όπως τονίζεται στην έκθεση της ΑΑΔΕ, η ανάκαμψη των φορολογητέων εκροών στις δηλώσεις ΦΠΑ μεταξύ των ετών 2021/2020 έχει αντισταθμίσει σημαντικά τις απώλειες που παρατηρήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος λόγω των συνεπειών της πανδημίας, ιδιαίτερα στους κλάδους που προϋποθέτουν υψηλό βαθμό ανθρώπινης επαφής (contact-intensive) και ελευθερία μετακινήσεων-μεταφορών, όπως των κλάδων που εντάσσονται στη βιομηχανία του τουρισμού.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τζίρου με βάση τις δηλώσεις ΦΠΑ

– Καταλύματα: Αύξηση τζίρου σε σύγκριση με το 2020 κατά 118,9%

– Παραγωγή βασικών μετάλλων, αύξηση 51,7%

– Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, αύξηση 46,9%

– Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, αύξηση 22,7%

– Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, αύξηση 20,1%

– Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, αύξηση 14,9%

– Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες, αύξηση 14%

– Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, αύξηση 14%

– Βιομηχανία τροφίμων, αύξηση 9,1%

– Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, αύξηση 8%

Οι κλάδοι που κατέγραψαν μείωση τζίρου

– Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μείωση 71,4%

– Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας, μείωση 43,3%

– Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, μείωση 30,9%

– Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, μείωση 13,2%

– Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη, μείωση 10,8%

– Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, μείωση 8,2%

– Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, μείωση 6,3%

Στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες το σχέδιο νόμου για συγχωνεύσεις

Με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά και με γνώμονα τη βελτίωση του σχεδίου νόμου που είχε δοθεί στη δημοσιότητα εξαιτίας των συνθηκών, η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες το σχέδιο νόμου για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Το κείμενο που είχε δοθεί στη δημοσιότητα προέβλεπε έκπτωση φόρου 30% για 3 έτη για συγχωνεύσεις και μετασχηματισμούς μικρών επιχειρήσεων, με την προϋπόθεση η εταιρική σχέση να διαρκεί 5 έτη τουλάχιστον, και έκπτωση του συνόλου των δαπανών στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται να δοθεί έξτρα μπόνους, και συγκεκριμένα να επεκταθεί η έκπτωση 30% του φόρου επί των κερδών στα πέντε χρόνια, αντί στα τρία που προβλέπει η σχετική διάταξη. Με τον τρόπο αυτό οι νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν θα φορολογούνται με συντελεστή 15,5%, από 22%, ενώ θα έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, καθώς εδώ και δέκα χρόνια, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, δεν κατάφερναν να περάσουν την πόρτα των τραπεζών εξαιτίας της χαμηλής τους πιστοληπτικής ικανότητας. Δεν αποκλείεται να αυξηθεί και το ποσοστό της έκπτωσης φόρου, κάτι που θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της οικονομίας.

Σήμερα δραστηριοποιούνται στη χώρα περίπου 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 95% έχει έως 10 εργαζομένους, ενώ μόλις 672 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν περισσότερους από 250 εργαζομένους. Ουσιαστικά, στόχος της κυβέρνησης μέσω των κινήτρων που δίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μεγαλώσουν μέσω συγχωνεύσεων προκειμένου να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικές.

Με το σχέδιο νόμου που θα τεθεί προς ψήφιση, εισάγονται φορολογικά κίνητρα με σκοπό τη διευκόλυνση των συνενώσεων, των πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών και συνεργασιών των μικρών και (σε ό,τι αφορά τις συνενώσεις) μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, σε πλήρη αρμονία με τον εταιρικό νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Το μέτρο αφορά άμεσα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και συγκεκριμένα, για την περίπτωση των μετασχηματισμών, τις μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 ευρώ. Για την περίπτωση των συνεργασιών, αφορά τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ.

Μείωση φόρου

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στη νέα εταιρεία παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

β) Ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × four =