αρχικηΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΞεκίνησαν οι αιτήσεις για το Smart Readiness Vouchers- Πάρε επιδότηση για υπερ-υψηλές ταχύτητες Internet

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Smart Readiness Vouchers- Πάρε επιδότηση για υπερ-υψηλές ταχύτητες Internet

Υπερ-υψηλές ταχύτητες αποκτούν 120.000 ακίνητα, μέσω του προγράμματος Smart Readiness Vouchers του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρότυπο, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000€, που χρηματοδοτείται από το “Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0” και υλοποιείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της πλατφόρμας smartreadiness.gov.gr μπορούν να υποβάλλουν μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 την αίτησή τους, για τα κτίρια που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της Δράσης “Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια (Smart Readiness)”.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της “έξυπνης ετοιμότητας” του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων στα κτίρια και η διασύνδεση τους με “έξυπνους” μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) χωρίς την ανάγκη σημαντικών πρόσθετων εργασιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύων κοινής ωφέλειας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μετά την αναβάθμιση υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης και επικοινωνίας κατάλληλων αισθητήρων που θα δίνουν στοιχεία για την ασφάλεια του κτιρίου, θα ελέγχουν την ορθή λειτουργία και θα παρέχουν μετρήσεις σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτιρίων, όπως το λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ο ανελκυστήρας.

Επιλέξιμα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Βρίσκονται εντός της Περιοχής Παρέμβασης

– Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση

– Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από τη δράση τα κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Για την ένταξη ενός κτιρίου στο Πρόγραμμα ο διαχειριστής επιλέγει εγκαταστάτη από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του Προγράμματος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται το κτίριο. Ακολούθως, ο εγκαταστάτης επισκέπτεται το κτίριο, προσδιορίζει τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά προς τον Διαχειριστή. Μετά την αποδοχή εκ μέρους του Διαχειριστή της προσφοράς, ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης Voucher, σύμφωνα με τον οδηγό προγράμματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προς επιδότηση κτίρια προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Το ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από τους ορόφους που απαρτίζουν το κτίριο και τις επιλέξιμες εργασίες, με τον ενδεικτικό μέσο όρο του ποσού ενίσχυσης να κυμαίνεται στα 840,00 ευρώ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

8 − 7 =