αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την τεχνολογική αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την τεχνολογική αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων

Την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία προβλέπει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που θα εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων «ανοίγει» αύριο 11 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 1η Νοεμβρίου 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται ανάλογα με τη δραστηριότητα και την «ηλικία» των επιχειρήσεων.

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι οι 7.000 ευρώ και ο μέγιστος οι 200.000 ευρώ. Για τις νέες επιχειρήσεις της μεταποίησης, ο ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι οι 7.000 ευρώ και ο μέγιστος οι 150.000 ευρώ.

Για τις υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 3.000 ευρώ και ο μέγιστος 80.000 ευρώ, ενώ για τις νέες επιχειρήσεις το «κατώφλι» παραμένει στις 3.000 ευρώ και ο μέγιστος προϋπολογισμός στις 70.00 ευρώ.

Για τις λοιπές δραστηριότητες, για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ο ελάχιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι οι 3.000 ευρώ και ο μέγιστος στις 50.000, ενώ για τις νέες επιχειρήσεις των λοιπών δραστηριοτήτων, ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι οι 3.000 και ο μέγιστος οι 40.000 ευρώ.

Το μέγιστο ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 65% για τις υφιστάμενες και στο 70% για τις νέες επιχειρήσεις.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε δαπάνες που σχετίζονται με:

– Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:

– Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.

– Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.

– Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.

– Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).

– Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

– Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, με την ένδειξη: “Δράσεις Περιφερειών > ΕΠ “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020/ Δράση: Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού”.

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fourteen + four =