αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέο ΕΣΠΑ σου δίνει εξ αποστάσεως συμβουλευτική στο πεδίο του τουρισμού

Νέο ΕΣΠΑ σου δίνει εξ αποστάσεως συμβουλευτική στο πεδίο του τουρισμού

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής στον τομέα του τουρισμού, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσφέρεται σε 1.000 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών (άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων κ.λπ) που διαμένουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη στον τουριστικό τομέα.

Η συμβουλευτική θα αφορά:

-Στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σταδιοδρομία τους

-Στην καθοδήγηση των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικές διαδρομές ή/και επαγγελματικές επιλογές που ταιριάζουν στο προφίλ τους και ικανοποιούν τις εξατομικευμένες ανάγκες τους

-Στην ενημέρωση, καθοδήγηση σε γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την προσωπική τους επαγγελματική ανάπτυξη, όπως τρόποι λήψης απόφασης, σχεδιασμός ανάπτυξης δεξιοτήτων, οργάνωση επαγγελματικού προφίλ κλπ.

Η καινοτομία του έργου, βρίσκεται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες και οι σύμβουλοι/ μέντορες, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα επικοινωνούν μεταξύ τους αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χωρίς καμία ανάγκη μετακίνησης. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα έχουν, επίσης, πρόσβαση σε εργαλεία διαμοιρασμού εγγράφων, αρχείων, σημειώσεων, πλάνων εκπαίδευσης και ενεργειών συμβουλευτικής, καθώς επίσης και σε εργαλεία στοχοθέτησης και παρακολούθησης προόδου. Η δράση θα υλοποιηθεί σε 5 φάσεις:

Φάση 1: Διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων.

Φάση 2: Σύζευξη των συμβούλων/ μεντόρων με τους συμμετέχοντες.

Φάση 3: Επαγγελματική Συμβουλευτική που θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένους Συμβούλους Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, μέσω 5 εξ αποστάσεως συνεδριών.

Φάση 4: Mentoring. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν δύο εξ αποστάσεως συνεδρίες mentoring. Oι Μέντορες είναι επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού οι οποίοι έχουν σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Σκοπός του mentoring είναι η στενή συνεργασία του συμμετέχοντα, ο οποίος έχει ήδη, μέσω της συμβουλευτικής, διαμορφώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης, με επαγγελματία του κλάδου του τουρισμού ο οποίος θα τον μυήσει στα μυστικά της ειδικότητας που έχει επιλέξει και και θα παρέχει στον καθοδηγούμενό του (mentee) γνώσεις, συμβουλές, και υποστήριξη για να εξελιχθεί στο επαγγελματικό του περιβάλλον.

Φάση 5: Μεταπαρακολούθηση. Ο Σύμβουλος και ο Μέντορας θα επικοινωνήσουν εκ νέου με τον συμμετέχοντα προκειμένου να διερευνηθεί η ένταξη ή η προσαρμογή του στην αγορά εργασίας, η αντιμετώπιση των δυσκολιών, η πρόληψη της εμφάνισης φραγμών συμμετοχής, καθώς και οι τρόποι διαχείρισης της νέας κατάστασης.

Τα βασικότερα οφέλη, που πρόκειται να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες της Δράσης, είναι:

-Ενίσχυση δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με τη βοήθεια κορυφαίων επαγγελματιών από τον κλάδο του τουρισμού

-Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας

-Συμπλήρωση εξειδικευμένων εργαλείων συμβουλευτικής και ανάλυσή τους από έμπειρους συμβούλους

-Προετοιμασία υποδείγματος βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής

-Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

-Καθοδήγηση για εκπαιδευτικά αντικείμενα που μπορούν να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες του συμμετέχοντα.

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών (άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές, επιχειρηματίες, επαγγελματίες όλων των κλάδων κλπ) που διαμένουν στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη στον τουριστικό τομέα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του έργου http://www.e-counseling.gr/ στην υπάρχει και διαθέσιμος οδηγός υποβολής.

Ο προϋπολογισμός είναι 541.880 ευρώ και αφορά το συνολικό έργο «Μηχανισμός υποστήριξης της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα – Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαγγελματικής συμβουλευτικής & πιλοτική εφαρμογή της» μέρος του οποίου είναι η επαγγελματική συμβουλευτική μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

nineteen − 16 =