αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΝέα εξέλιξη: Απορρίπτονται όλες οι προβληματικές επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Νέα εξέλιξη: Απορρίπτονται όλες οι προβληματικές επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Νέα δεδομένα δημιουργούνται σχετικά με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, θα απορρίπτονται όλες οι εταιρίες που θα υποβάλουν αίτηση και στους σχετικούς ελέγχους θα διαπιστωθεί ότι είναι προβληματικές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών σε ένα συνεργατικό σχήμα που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση είναι προβληματική κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ651/2014, θα απορρίπτεται το έργο συνολικά.

Ο λόγος είναι ότι εξαιρούνται από τη συμμετοχή στη Δράση οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ651/2014 (Βλ. Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης Ενότητα Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Παράρτημα II: Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης και Συχνή Ερώτηση Νο 64 στη 2η έκδοση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων).

Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων έχει προχωρήσει σε σύνταξη εγγράφων με διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής (Έγγραφο Α.Π.42649/ΕΥΚΕ 5351/10-04-2017) και ειδικότερες οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο μιας ατομικής επιχείρησης ως «προβληματικής», (Συνημμένο έγγραφο Α.Π. 64925/ΕΥΚΕ5796/09-06-2017).

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

18 + 7 =