αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΜόλις άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019»

Μόλις άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019»

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας του ΕΠΑνΕΚ «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019», με συνολικό προϋπολογισμό 7.000.000€. Αφορά στην ενίσχυση για υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών Καινοτομίας και ειδικότερα στην συνεργασία σε ερευνητικά θεματικά πεδία μείζονος ενδιαφέροντος με το Ισραήλ.

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι: Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, Επιχειρήσεις, Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Η Δράση έχει ως στόχους:

– την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, τη συμμετοχή σ’αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε Ευρωπαϊκές πολιτικές,

– την εστίαση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία μείζονος ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και το Ισραήλ και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την Έξυπνη Εξειδίκευση,

– την ανάπτυξη νέων γνώσεων – συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών – ,την ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων των δύο χωρών και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων/υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται ο Έλληνας εταίρος του έργου (Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων, Επιχείρηση ή άλλος φορέας) που συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα εγκεκριμένα έργα. Ο δικαιούχος φορέας–εταίρος του έργου διατηρεί την ευθύνη απέναντι στην Γ.Γ.Ε.Τ. της επιστημονικής, οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης του επιμέρους τμήματος του έργου που δεσμεύτηκε να υλοποιήσει. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των Ελλήνων εταίρων σε ένα έργο, η Γ.Γ.Ε.Τ. εκδίδει μία Απόφαση Ένταξης του έργου και κάθε εταίρος που συμμετέχει είναι συνδικαιούχος με ξεχωριστά υποέργα.

Αιτήσεις μπορούν να γίνουν ΕΔΩ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

thirteen + thirteen =