αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΜπόνους έως 5.000 ευρώ για επιχειρήσεις της Δ. Ελλάδας- Πως μπορείς να πάρεις τα χρήματα

Μπόνους έως 5.000 ευρώ για επιχειρήσεις της Δ. Ελλάδας- Πως μπορείς να πάρεις τα χρήματα

Έναν νέο κύκλο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία «ανοίγει» η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαθέτοντας συνολικά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χορηγηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης.

Υπενθυμίζουμε ότι η ίδια περιφέρεια χορήγησε στο τέλος του 2020 άλλα 30 εκατ. ευρώ για τον ίδιο λόγο. Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αρχίζει στις 9 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Με το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της περιφέρειας θα δοθούν ως ενίσχυση ποσά από 500 έως 5.000 ευρώ. Το ποσό ανά επιχείρηση καθορίζεται με βάση το ύψος των εξόδων της του 2019.

Συγκεκριμένα, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με 500 ευρώ για την κατηγορία επιχειρήσεων Α, 1.000 ευρώ για την κατηγορία επιχειρήσεων Β1, 3.000 ευρώ για την κατηγορία επιχειρήσεων Β2 και 5.000 ευρώ για την κατηγορία επιχειρήσεων Β3.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλαδή οι επιχειρήσεις που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαν κατά το έτος 2019 κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 5.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 300.000 ευρώ (σύμφωνα με τον κωδ. 500 του έντυπου Ε3 της χρήσης 2019) και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Κατηγορία Επιχειρήσεων Α: Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων (ελεύθεροι επαγγελματίες, εξαιρουμένων των μισθωτών με παράλληλη δραστηριότητα) με έδρα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι είναι μέλη στο αντίστοιχο επιστημονικό επιμελητήριο ή σύλλογο δημοσίου δικαίου της ειδικότητας τους.
  • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β1: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερο ή ίσο των 5.000 ευρώ και μικρότερο των 15.000 ευρώ.
  • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β2: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερο ή ίσο των 15.000 ευρώ και μικρότερο των 50.000 ευρώ.
  • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β3: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερο ή ίσο των 50.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με έδρα ή υποκατάστημα).

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2020 και να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 1/1-31/12/2019 και 1/1-31/12/2020 ή εναλλακτικά τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο 1/1- 31/12/2020 έως και την ημερομηνία της πρόσκλησης.

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

3 × 2 =