αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΜεγάλες αλλαγές στα Ελληνικά Πετρέλαια

Μεγάλες αλλαγές στα Ελληνικά Πετρέλαια

Σημαντικές αλλαγές που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας και προετοιμάζουν την Ελληνικά Πετρέλαια ώστε να εισέλθει σε μια νέα εποχή πλήρους μετασχηματισμού σε έναν σύγχρονο ενεργειακό όμιλο δρομολογεί η διοίκηση σε συμφωνία με τους βασικούς μετόχους, το Ελληνικό Δημόσιο και την Paneuropean.

Οι επίσημες και αναλυτικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν σήμερα και αφού προηγουμένως ενημερωθεί αναλυτικά από τη διοίκηση, τον προέδρος Γ. Παπαθανασίου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Α. Σιάμισιη, ο αρμόδιος υπουργός  Κ. Σκρέκας. Ωστόσο ήδη από την περασμένη Πέμπτη, το ΔΣ έχει αποφασίσει να προτείνει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου σημαντικές αλλαγές στο καταστατικό. 

Η βασικότερη τροποποίηση αφορά στην εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μειώνονται από 13 σε 11 και εκλέγονται στο σύνολό τους από τη Γενική Συνέλευση. Υπενθυμίζεται ότι ο μεγαλύτερος μέτοχος αυτή τη στιγμή των Ελληνικών Πετρελαίων είναι η Paneuropean που ελέγχει το 47% ενώ το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 35,5%. 

Πιο συγκεκριμένα το καταστατικό τροποποιείται προκειμένου να εναρμονιστεί με το νέο νόμο 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση και παράλληλα εισάγονται μια σειρά από αλλαγές με στόχο την μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία της εταιρείας καθώς και τροποποιήσεις για εναρμόνιση με νομοθετικές διατάξεις που τέθηκαν προσφάτως σε ισχύ. 

Οι εν λόγω αλλαγές ανοίγουν το δρόμο για τον εταιρικό μετασχηματισμό του ομίλου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπει τη δημιουργία μιας εταιρείας συμμετοχών, μέσω της οποίας θα ασκείται η διοίκηση. Κάτω από την holding αναμένεται να υπαχθούν οι θυγατρικές με τις επιμέρους δραστηριότητες (διύλιση, Ελληνικά Καύσιμα, Ντιαξον, ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, ΕΛΠΕ υδρογονάνθρακες, καθώς και οι συμμετοχές σε Elpedison, ΔΕΠΑ, Ασπροφός).

Οι αλλαγές στο καταστατικό

Μεταξύ άλλων το ΔΣ προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις ακόλουθες αλλαγές:

-Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν εξουσιοδότησης της ΓΣ

-Η ΓΣ εγκρίνει την πολιτική καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ

-Δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ΓΣ με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, η δυνατότητα διεξαγωγής της ΓΣ εξολοκλήρου εξ αποστάσεως καθώς και η δυνατότητα κάθε μετόχου να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση

-Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή

-Ο πρόεδρος του ΔΣ προβλέπεται να είναι υποχρεωτικά μη εκτελεστικό μέλος και συνακόλουθα αλλάζουν οι προβλέψεις του καταστατικού για τις αρμοδιότητές του

-Ο αριθμός των μελών του ΔΣ ορίζεται σε 11 (από 13) και η εκλογή τους στο σύνολό τους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Καταργείται η εκλογή εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ ενώ εισάγεται ποσόστωση τουλάχιστον 25% για την εκπροσώπηση γυναικών. Σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο καταστατικό υπάρχει πρόβλεψη εκλογής 7 μελών από το Δημόσιο, 2 από την Paneuropean, 2 από τους εργαζόμενους και 2 από την ειδική συνέλευση των υπολοίπων μετόχων της μειοψηφίας

-Η θητεία των μελών του ΔΣ ορίζεται τριετής αντί για πενταετής

-Εισάγεται η δυνατότητα διεξαγωγής της συνεδρίασης του ΔΣ με τηλεδιάσκεψη

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

2 + thirteen =