αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΜείωση πωλήσεων 75% σε “Μεγάλη Βρετανία” και “King George”

Μείωση πωλήσεων 75% σε “Μεγάλη Βρετανία” και “King George”

Ο περιορισμός στη δραστηριότητα του ομίλου της Λάμψα λόγω της πανδημίας και του αναγκαστικού κλεισίματος των ξενοδοχείων κατά την περίοδο του lockdown, αποτυπώνονται στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της αγοράς ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας και κατ’ επέκταση της εισηγμένης, όπως σημειώνεται στην εξαμηνιαία οικονομική της έκθεση.

Όπως σημειώνεται στα αποτελέσματα, το ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία” εμφάνισε μείωση πωλήσεων 75,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2019, ενώ το “King George” εμφάνισε μείωση πωλήσεων 75%. Το ξενοδοχείο “Sheraton Rhodes” δεν λειτούργησε κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. 

H πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας μειώθηκε κατά 40,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Ακολούθως, η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία μειώθηκε κατά 18,5% έναντι του 2019, φτάνοντας τα  137,94 ευρώ έναντι  169,31 ευρώ το 2019. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο μειώθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 51,2% (€ 57,20 έναντι € 117,29 του 2019) και αντιστοίχως τα συνολικά έσοδα δωματίων μειώθηκαν κατά 75,9%.

Ο συνεδριακός τουρισμός επίσης έχει πληγεί λόγω και των απαγορεύσεων μεγάλων συναθροίσεων, καθώς και οι κρουαζιέρες που επίσης τροφοδοτούσαν τα ξενοδοχεία έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί.

Όσον αφορά τα ξενοδοχεία του ομίλου στην Σερβία, το μεν “Hyatt Regency Belgrade” κατέγραψε μείωση κατά 55,1%, το δε “Mercure Excelsior” μείωση κατά 69,5%.

Σημειώνεται πως τα ξενοδοχεία “Μεγάλη Βρετανία” και “King George” ανέστειλαν την λειτουργία τους κατόπιν κυβερνητικής εντολής από τις 22 Μαρτίου. Το ξενοδοχείο Grande Bretagne επαναλειτούργησε από τις 15 Ιουλίου, ενώ το King George παραμένει κλειστό. Το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes (εποχιακής λειτουργίας) ξεκίνησε την λειτουργία του για την θερινή περίοδο στις 28 Ιουλίου. Τα ξενοδοχεία στη Σερβία δεν διέκοψαν τις δραστηριότητές τους, λειτούργησαν όμως κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου  με σχεδόν μηδενικό τζίρο, και ανάλογη λειτουργική ζημία, η οποία μετριάστηκε λόγω του εξαιρετικά χαμηλού κόστους μισθοδοσίας και των τοπικών κρατικών κινήτρων.

Οι προβλέψεις για το ύψος των απωλειών

Ο περιορισμός στη δραστηριότητα του ομίλου εγκυμονεί περεταίρω αρνητικές επιδράσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη, όπως τονίζεται στην έκθεση. Η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου θα απωλέσει έσοδα της τάξεως των  25 εκατομμυρίων, ενώ η εταιρεία των 20 εκατομμυρίων.

Για το 2021, αναμένεται αύξηση των μεγεθών, αλλά εκτιμώνται μειωμένα περίπου κατά ποσοστό 45% σε σχέση με το 2019 που ο όμιλος σημείωσε την κορύφωση του κύκλου εργασιών του.  

Οι συνέπειες της πανδημίας αναμένεται να είναι σημαντικές με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών για τη χρήση 2020, εντούτοις η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Επιπλέον, άμεση συνέπεια της  συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών του ομίλου είναι και ο περιορισμός στη ρευστότητά του. Η διοίκηση του ομίλου ήδη έχει προβεί σε ενέργειες με σκοπό την εξασφάλιση της ρευστότητας και την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς του ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λάμψα αποφάσισε να συνεχιστεί η επένδυση για το ξενοδοχείο “Athens Capital”, που άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο.

Τα οικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του πρώτου εξαμήνου, ο  κύκλος εργασιών ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 8,34 εκατ. ευρώ έναντι  32,9 εκατ. της ίδιας περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 74,65%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας (ξενοδοχεία “Μεγάλη Βρετανία”, “King George” και “Sheraton”)  ανήλθε σε 5,88 εκατ. ευρώ από 27,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειωμένος κατά 78,39%.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 7,8 εκατ., έναντι κερδών  1,9 εκατ. της συγκριτικής περιόδου 2019. Στην μητρική εταιρία ανήλθαν σε ζημίες  6,5 εκατ., έναντι κερδών  1,4 εκατ. της συγκριτικής περιόδου 2019.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο