αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΚαταγγελίες εργαζομένων Teleperformance Πειραιά: 80 άτομα σε έναν χώρο- Λέει ψέμματα η εταιρία

Καταγγελίες εργαζομένων Teleperformance Πειραιά: 80 άτομα σε έναν χώρο- Λέει ψέμματα η εταιρία

Σε μερικές σοβαρές καταγγελίες προχωρούν οι εργαζόμενοι της Teleperformance στον Πειραιά. Ακολουθεί το κείμενο τους, ακριβώς έτσι όπως έφτασε στο email του It’s Possible.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων

«Καλησπέρα σας, εργαζόμαστε σε τμήμα της εταιρείας Υπηρεσία Τελεπερφορμανς Α.Ε. / Teleperformance, με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην εταιρεία σε κτίριο του Πειραιά. Τις τελευταίες ημέρες και παρά την έξαρση του Covid-19 δεν πληρούνται οι απαραίτητες προφυλάξεις, διακινδυνεύοντας την υγεία όλων των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Είναι ίσως η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης στην Αθήνα, απασχολώντας πάνω από 8.500 υπαλλήλους από τους οποίους σχεδόν 70% είναι αλλοδαποί, από 91 διαφορετικές εθνικότητες.

Λόγω της πάγιας τακτικής της εταιρίας να διατηρεί πολύ σύντομες συμβάσεις με τους υπαλλήλους, άρα και της επισφάλειας που αυτό μας δημιουργεί, θα ήθελα αν είναι δυνατόν τα στοιχεία μας να μην χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε επικοινωνία με τη διοίκηση της Teleperformance.

Καταγγέλουμε ρητά και αμετάκλητα τα κάτωθι:

Ειδικότερα:

  1. Δεν τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας, καθώς οι υπολογιστές βρίσκονται σε γραφεία με μόνο ένα μικρό χώρισμα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έχουν μόλις 50εκ – 1 μέτρο απόσταση μεταξύ τους. Πρόσφατα από 19/03/2020 μας μετακινούν θέσεις αλλά και πάλι δεν καλύπτεται η απόσταση ασφαλείας.
  • Ο κλιματισμός είναι μονίμως προβληματικός, αλλά και τα παράθυρα που ανοίγουν, ελάχιστα και ανεπαρκή. Συγκεκριμένα, στο χώρο εργασίας μας δεν υπάρχουν καθόλου παράθυρα.
  • Η καθαριότητα περιορίζεται στα πατώματα, ενώ τα γραφεία μας και τα πληκτρολόγια είναι εστίες μικροβίων, και με τις μετακινήσεις που μας κάνουν δεν έχει γίνει απολύμανση πριν μεταφερθούμε στο γραφείο που μας μεταφέρουν. Η εξασφάλιση ενός υγειονομικά ασφαλούς χώρου εργασίας είναι πρακτικά αδύνατη, με αυτήν την τακτική.
  • Δεν μας παρέχονται γάντια μιας χρήσης και μάσκες.
  • Ενώ η εργασία μας είναι εξυπηρέτηση πελατών μέσω υπολογιστών, δεν απαιτείται δηλαδή φυσική παρουσία, δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να μπορούμε να εργαστούμε από το σπίτι μας. Συνάδελφοι από άλλες αντίστοιχες εταιρείες call centers ήδη εργάζονται από τα σπίτια τους. Μας έχει ζητηθεί να κάνουμε test στους δικούς μας υπολογιστές, για να ελέγξουν την ταχύτητα του Internet καθώς και τις συσκευές μας, χωρίς να υπάρχει προϋπολογισμός ώστε να μας παρέχουν φορητές μονάδες της εταιρείας ή τηλέφωνα. Παρόλαυτα, επικαλούνται ότι υπάρχει πρόβλεψη για τηλεργασία.

Στον παρακάτω σύνδεσμο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τις οδηγίες προς τον εργοδότη αναφέρει:

Παραπάνω θεσμικού πλαισίου είναι η νομική έννοια της αποκλειστικής ευθύνης του εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων (άρθρ.42, παρ.1. ΚΝΥΑΕ) και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και (όπου προβλέπεται) ιατρού εργασίας. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, παρέχει επείγουσα αντιμετώπιση σε περίπτωση αιφνίδιας νόσου.

Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων. Τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων (άρθρ. 42, παρ. 10)

Καταγγέλουμε λοιπόν πως δεν έχει εφαρμοστεί ορθώς κανένα μέτρο για την υγεία μας ούτε σωματική ούτε ψυχική. Ο ιατρός εργασίας δεν έχει μεριμνήσει ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι. Επίσης ο εργοδότης δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Συνακόλουθα, δεν έχει εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις επείγουσες οδηγίες των αρμόδιων θεσμικών οργάνων (Υπουργείο Υγείας – ΕΟΔΥ, Υπουργείο Εργασίας – ΣΕΠΕ κ.λπ.) για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, με τη συνδρομή του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφάλειας, και σε συνεργασία με την επιτροπή υγείας και ασφάλειας ή τους εκπροσώπους των εργαζομένων για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Επίσης, στις βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη καταγγέλουμε ότι δεν έχει γίνει διαβούλευση με τους εργαζομένους για υποβολή προτάσεων, με βάση την επισύναψη  ότι η διάδοση του κορωνοϊού στην κοινότητα-εργασιακούς χώρους και ο περιορισμός των κρουσμάτων και της επιδημίας αποτελεί πρωτίστως θέμα Δημόσιας Υγείας. Συνεπώς η διαχείριση των προληπτικών μέτρων πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ακολουθεί τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.

Επίσης καταγγέλουμε ότι δεν έχουν παρθεί τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τρόπων οργάνωσης του χρόνου εργασίας με σκοπό τη σταδιακή προσέλευση στους χώρους εργασίας, για την αποφυγή συνωστισμού στους χώρους εργασίας, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Δεν έχει εφαρμοστεί η εισαγωγή, σύμφωνα με τη υφισταμένη νομοθεσία, σχημάτων εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας.

Δεν έχουν μετατεθεί όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που συνεπάγονται συναθροίσεις ατόμων καθώς, πέραν του ότι 80 άτομα συνωστίζονται σε ένα ενιαίο χώρο συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 1 φορά την εβδομάδα παρουσία όλου του προσωπικού, εξακολουθούν να γίνονται οι συναντήσεις της εταιρείας με όλους τους εργαζομένους και ενημερώσεις στον ίδιο χώρο. Επομένως, δεν αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Επίσης καταγγέλουμε ότι δεν υπάρχει ρύθμιση στη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους όπως τα ερμάρια, το χώρο εστίασης εντός της επιχείρησης, κ.λπ., με στόχο τη μείωση της πυκνότητας συγκέντρωσης ατόμων στον ίδιο χώρο και την τήρηση του κριτηρίου της ασφαλούς απόστασης καθώς επίσης και στον προαύλιο χώρο της εταιρείας όπου συγκεντρώνονται πάνω από 50 άτομα.

Επιπρόσθετα, καταγγέλουμε ότι στα μέτρα που υποχρεούται να λάβει ο εργοδότης για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής, τόσο των εργαζομένων όσο και των τρίτων στο χώρο εργασίας, δεν υπάρχει παροχή αντισηπτικών διαλυμάτων (σε μορφή υγρού, αφρού, γέλης, εμποτισμένα μαντηλάκια) στους εργαζόμενους, όπως και η τοποθέτηση κατάλληλων μηχανισμών για αντισηψία των χεριών στους κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης, με έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό και συγκεκριμένα στον προαύλιο χώρο της εταιρείας.

Επίσης δεν υπάρχει διάθεση και τοποθέτηση κάδων με ποδοκίνητο καπάκι και σακούλα απορριμμάτων, όπου απορρίπτονται τα ΜΑΠ μιας χρήσης, καθώς και τα μαντηλάκια, οι χειροπετσέτες ή άλλα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την απολύμανση επιφανειών ή αντικειμένων στο χώρο εργασίας

Στα περιβαλλοντικά μέτρα καταγγέλλω τα κάτωθι:

Δεν υπάρχει επαρκής αερισμός των εργασιακών χώρων και τακτική συντήρηση των συστημάτων εξαερισμού – κλιματισμού.

Συστηματικός καθαρισμός των χώρων και των επιφανειών εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας καθώς και των εργαλείων, συσκευών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται (πόμολα, ποντίκια, διακόπτες, τηλέφωνα, πληκτρολόγια κ.λπ.)

Η απολύμανση μέσω ψεκασμού (με εγκεκριμένα παρασκευάσματα) των χώρων όπου έχει εντοπιστεί πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα της λοίμωξης COVID-19. από προσωπικό εξοπλισμένο με τα κατάλληλα ΜΑΠ (μάσκα φίλτρου, γάντια μίας χρήσης, αδιάβροχη φόρμα με μακριά μανίκια κ.λπ.), επίσης πρέπει να τηρούνται τα μέτρα που υποδεικνύονται για την ασφαλή χρήση, αφαίρεση ή/και απόρριψη των ΜΑΠ, καθώς και οι χρόνοι απόδοσης των χώρων στο κοινό.

Δεν έχουν προσφερθεί στην περίπτωση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID- 19, οι συνήθεις διαδικασίες απολύμανσης ή/και απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, των εργαλείων κ.λπ. Ο προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:1. μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP32. προστατευτικά γυαλιά3. προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μιας χρήσης4. γάντια μιας χρήσης.

Καταγγέλουμε επίσης ρητά ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τα μέτρα που προτίθεται η επιχείρηση να πάρει, καθώς και ούτε η πλήρης εφαρμογή όλων των προληπτικών οδηγιών και μέτρων, για τον περιορισμό της επιδημίας, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς και των επιπλέον μέτρων που προτείνονται από τους αρμόδιους φορείς .

https://www.ypakp.gr/uploads/files/3501.pdf?fbclid=IwAR2T3AmTdnru1_Aq1ZVg9LH9fZkJ5 JiKPlJaDBESdoIviPxwBHSN292z100

Καλούμε λοιπόν την Teleperformance να ανακαλέσει την απάντηση που έδωσε σχετικά με τα μέτρα που έχει πάρει καθώς αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν .

Επίσης θα πρέπει η Teleperformance να μας ενημερώσει για τα κάτωθι σύμφωνα με τα μέτρα που δηλώνει πως έχει πάρει:

«Προσφέρουμε τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. Ήδη 1800 εργαζόμενοι της εταιρείας δουλεύουν από το σπίτι, με τον συγκεκριμένο αριθμό να αυξάνεται καθημερινά, τουλάχιστον κατά 100+ ημερησίως.» Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία που όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν την ίδια προστασία από θέμα διασφάλισης της υγείας τους ή διαφορετικά πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία που θα μπορούν όλοι να εργάζονται από το σπίτι τους διότι με απλά μαθηματικά σε 2 μήνες θα είναι πολύ αργά!

«Όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή είναι γονείς, είτε εργάζονται από το σπίτι, είτε βρίσκονται σε άδεια ειδικού σκοπού». Μπορεί η εταιρεία να βγάλει έναν πίνακα ή ανακοίνωση με τους εργαζόμενους γονείς που έχουν προσλάβει συγκεκριμένα με αριθμό και δίπλα τον αριθμό όσων εργαζόμενων που ανήκουν στις ίδιες ομάδες ή είναι γονείς εξακολουθούν και εργάζονται ή βρίσκονται σε άδεια ειδικού σκοπού διότι βλέπουμε πως είναι αρκετοί!

«Όλοι οι εργαζόμενοι, που έρχονται από ταξίδι στο εξωτερικό, παραμένουν υποχρεωτικά στο σπίτι τους για περίοδο 14 ημερών». Μπορεί η εταιρεία να αναφέρει πόσα άτομα από την ημερομηνία έκδοσης των μέτρων ταξίδεψαν στο εξωτερικό και να μας αναφέρουν τις ημερομηνίες που παραμείναν στο σπίτι τους; Αλήθεια αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται κανονικά; Στις περιπτώσεις των άνω εργαζομένων που είναι συγκάτοικοι , τι μέτρα έχουν παρθεί για την διασφάλιση τις διασποράς του κορονοϊού;

Η Teleperformance μπορεί να επιβεβαιώσει υπεύθυνα ότι σε όλο το προσωπικό που διαθέτει δεν υπάρχει ούτε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα ή αν υπάρχει τι μέτρα έχουν παρθεί για τις επαφές που έχει έρθει το κρούσμα;

Σε ερώτηση στον υπεύθυνο του τμήματος (Contact Center Manager) για το λόγο που δεν εργαζόμαστε έστω στο σπίτι, ενημερωθήκαμε πως δεν δέχεται η Εταιρεία που έχουν το συμβόλαιο(πελάτης). Καθημερινά πιέζουμε να μάθουμε και μας λένε συνέχεια ότι δεν δέχεται η εταιρεία λόγω GDPR και πως μέχρι να συμπεριληφθούμε σε κυβερνητική απόφαση θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε.

Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται λιγότερα άτομα στην εργασία και όχι από πρωτοβουλία του εργοδότη, από φόβο και ανασφάλεια και εμείς εξακολουθούμε να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει.

Καταλαβαίνουμε πως έχουμε ατομικό καθήκον να συμβάλλουμε στη μείωση του ρυθμού μετάδοσης του ιού, όπως και η εταιρεία έχει υποχρέωση να μας προστατεύσει. Δυστυχώς, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να συμβεί όσο συνεχίζει και λειτουργεί η εταιρεία και εμείς αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας με τις υπάρχουσες συνθήκες.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ποινική ευθύνη στην έκθεση σε κίνδυνο και στη μη τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ζητάμε:

Άμεσο κλείσιμο των γραφείων της Teleperformance όσο υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και δεν μπορεί να διασφαλιστεί ούτε η ομαλή διέλευση των εργαζομένων ούτε και ορθές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με τους έκτακτους κανονισμούς του κράτους.

Καμία απειλή για απέλαση ή διακοπή των συμβάσεων ή μη ανανέωσή τους καθώς και ανανέωση όλων των αδειών παραμονής των συναδέλφων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.

Καμία απόλυση, καμία μείωση μισθού. Καμία βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές σχέσης ή εκ περιτροπής εργασία. Να ανανεωθούν όλες οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις και να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Παρέμβαση και έλεγχο με φυσική παρουσία από όλους τους αρμόδιους φορείς για τις συνθήκες / όρους εργασίας καθώς και νομικού πλαισίου.

Ενημέρωση στους εργαζομένους για τις προτάσεις που έχει κάνει και την άμεση λύση του προβλήματος με πελάτες της που δεν δέχονται την τηλεργασία (διότι από τεχνικής άποψης είναι εφικτή) και άμεση επίλυσης του προβλήματος.

Παρέμβαση αρμόδιων υπουργών ή εισαγγελέα για έλεγχο στις θέσεις εργαζομένων με βάση το seating plan καθώς και των συνθηκών του χώρου εργασίας.

Αλλαγή χώρου εργασίας με μεταφορά σε άλλο χώρο που πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Τηλε-εργασία χωρίς περικοπές στους μισθούς Παρέμβαση και έλεγχο από το σωματείο του κλάδου

Ανάκληση της δήλωσης / Ανάρτησης της Teleperformance σχετικά με τα μέτρα που λέει  πως έχει λάβει

Είναι υποχρέωση της εταιρίας να βρει έναν τρόπο που θα διασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων και θα διαφυλάττει τη δημόσια υγεία.

Προτείνουμε :

Άμεση αποσυμφόρηση των τηλεφωνικών κέντρων με το να δίνονται εναλλάξ άδειες σε όλους τους εργαζομένους με πλήρης αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη. Όχι κανονική άδεια.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλέψει στο χώρο εργασίας με εξασφαλισμένες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας να παίρνει ειδική άδεια με πλήρες αποδοχές.

Συγκρότηση μεικτών υγειονομικών επιτροπών στην εταιρεία, στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της εργοδοσίας, των εργαζομένων (ΕΥΑΕ) και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τα ιατρικά δεδομένα και τις ανάγκες που προκύπτουν στους χώρους εργασίας.

Εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις Teleperformance Πειραιά».

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

3 × 1 =