αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚαι ελεγκτικές εταιρείες μπορούν πλέον να ψάχνουν για οφειλέτες στην εφορία

Και ελεγκτικές εταιρείες μπορούν πλέον να ψάχνουν για οφειλέτες στην εφορία

Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ελεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου παρέχει ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στη φορολογική διοίκηση. Ουσιαστικά ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός εκτός από τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει πλέον για την ανακάλυψη περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ζητά τη συμβολή εξωτερικών συνεργατών για την αποκάλυψη και εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Συγκεκριμένα,  με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδική διαδικασία ανάθεσης, η οποία εφαρμόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αμοιβής του αναδόχου, που μπορεί να συνδέεται και με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

Επίσης ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να προχωρεί σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ακόμα και για φορολογούμενους που δεν έχουν χρέη στο ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου “Κατ’ εξαίρεση, εάν πρόκειται για οφειλέτες ύποπτους φυγής ή γενικώς εάν από τη μη άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων πιθανολογείται κίνδυνος ζημίας του Δημοσίου, μπορεί να λαμβάνονται, από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ ή το όργανο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, αναγκαστικά μέτρα ακόμη και πριν το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ειρηνοδίκη της έδρας του οργάνου που κατά περίπτωση αιτείται τη λήψη των μέτρων ή της Αστυνομικής Αρχής, όπου δεν εδρεύει Ειρηνοδικείο. Για τη σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου συντάσσεται πρακτικό. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να εγγραφεί υποθήκη για κάθε χρέος προς το Δημόσιο”.

Όπως προκύπτει από την κωδικοποίηση του ΚΕΔΕ, τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι τα εξής:

α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του εν γένει στα χέρια τρίτου,

β) κατάσχεση ακινήτων. Η χρήση των αναγκαστικών αυτών μέτρων, εναπόκειται στην κρίση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ο οποίος μπορεί να τα λαμβάνει, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά, κατά την ελεύθερη κρίση του, για έναν ή περισσότερους οφειλέτες.

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων  ευρώ. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και δεν δημοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τα κριτήρια.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × 5 =