αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΗ Nestle προβληματίζεται για το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Η Nestle προβληματίζεται για το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Οι συνέπειες της κρίσης των τελευταίων ετών και η ιδιαίτερα υψηλή φορολογία θα εξακολουθεί να μειώνει τις δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα, εκτιμά η Nestle Ελλάς. Προβλέπει δε πως η φετινή χρονιά θα είναι κομβική για την ελληνική οικονομία, με ουσιαστικές εξελίξεις στον οικονομικό τομέα, και με πιθανές θετικές επιδράσεις από την ανάκτηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό η θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου στην Ελλάδα επιδιώκει να διατηρήσει σε χαμηλά επίπεδα τα κόστη της προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά. Πέρυσι πάντως το κόστος πωληθέντων της αυξήθηκε σημαντικά κατά 18% και το μικτό κέρδος της μειώθηκε κατά 15%, λόγω της επιβολής Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα και εμπορεύματα καφέ.

Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, επιβλήθηκε από 1/1/2017 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ ο οποίος ενσωματώθηκε στο κόστος πωληθέντων. Αυτό είχε κυρίως ως επίπτωση τη μείωση του μικτού κέρδους κατά περίπου 18% καθώς και την αύξηση των μενόντων αποθεμάτων σε αξία κατά περίπου 30%. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το μικτό κέρδος να ανέλθει στα 152 εκατ. ευρώ (45%) έναντι ποσού 175 εκατ. ευρώ (53%) του έτους 2016 δηλαδή μείωση 22 εκ. και ποσοστού 15%.

Πέρυσι ο τζίρος της αυξήθηκε οριακά στα 336,026 εκατ. ευρώ από 331,554 εκατ. ευρώ το 2016, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 28,001 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,296 εκατ. ευρώ το 2016 και το συνολικό μέρισμα στα 22 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα η γενική συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ καθώς και ταυτόχρονη μείωση κατά 88,8 εκατ. ευρώ προς ισόποση λογιστική απόσβεση μέρους της συσσωρευθείσης ζημιάς.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, συνεχίστηκε η κατασκευή της νέας γραμμής παραγωγής καβουρντίσματος καφέ στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του έτους και θα τεθεί σε παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για νέα επένδυση παραγωγής καβουρδισμένου καφέ ύψους 7 εκατ. ευρώ με σκοπό την αύξηση του όγκου της παραγωγής.

Εν τω μεταξύ η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναίρεσης (η οποία θα συζητηθεί στις 7 Νοεμβρίου 2018) της υπ. αριθμ. 814/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της απόφασης των Φορολογικών Αρχών, σύμφωνα με την οποία καταλογίστηκαν στη εταιρεία κατά τον έλεγχο της χρήσης 2010, επιπρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 2,846 εκατ. ευρώ περίπου.

Η διοίκηση της εταιρείας και οι νομικοί της σύμβουλοι πιστεύουν ότι η υπόθεση αυτή μάλλον δε θα τελεσιδικήσει προς όφελος της εταιρείας. Για το λόγο αυτό, το ποσό των ευρώ 2,8 εκατ. ευρώ έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

four + eight =