αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ Eurobank μείωσε το προσωπικό της κατά 10% με την «μεγάλη φυγή» της εθελούσιας

Η Eurobank μείωσε το προσωπικό της κατά 10% με την «μεγάλη φυγή» της εθελούσιας

Το 10% του προσωπικού της μείωσε η Eurobank με την εθελουσία έξοδο που ολοκλήρωσε την Παρασκευή και την οποία αποδέχτηκαν πάνω από 750 εργαζόμενοι. 

Στο τέλος του β΄ τριμήνου 2020 το προσωπικό της Τράπεζας στην Ελλάδα ανερχόταν σε 7.487 άτομα (από 8.791 το αντίστοιχο χρονικό σημείο του 2019). Στο διάστημα α΄ εξαμήνου 2019 – α΄ εξαμήνου 2020 η Eurobank μείωσε τα έξοδα προσωπικού κατά 10,5% και τον δείκτη εξόδων προς έσοδα από το 50,1% στο 41,1%.

Η μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα εθελουσίας της Eurobank είχε προδιαγραφεί ήδη από τις 25 Σεπτεμβρίου, καθώς το “κουμπί” της εξόδου είχαν πατήσει πάνω από 600 εργαζόμενοι. Οι πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν ότι τα δείγματα της “υπερκάλυψης” του προγράμματος είχαν φανεί από το πρώτο κιόλας δεκαπενθήμερο (η περίοδος αποδοχής είχε διάρκεια από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου) και σε κάποιες περιοχές όπως, ενδεικτικά, η Αττική και η Κρήτη το “πλαφόν” εξόδου προσωπικού που είχε θέσει η Τράπεζα καλύφθηκε νωρίτερα. Η ζήτηση ήταν αυξημένη και για την περίοδο της εβδομάδας 28/9 – 2/10 που ακολούθησε και αφορούσε οικειοθελή αποχώρηση με καταβολή σε εργαζόμενους/δικηγόρους του ποσού της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), προσαυξημένης κατά 50% (οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής).

Ο μέσος όρος ηλικίας όσων πήραν τις τέσσερις επιλογές του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της Eurobank είναι τα 50 έτη, ενώ τη μεγαλύτερη ζήτηση είχε η επιλογή της πενταετούς αναγκαστικής άδειας την οποία προτίμησαν εργαζόμενοι κοντά στη συνταξιοδότηση και γυναίκες με ανήλικα τέκνα. Σημειώνεται ότι η εθελούσια της Eurobank έδινε υψηλότερες αποζημιώσεις στην ηλικιακή ομάδα 42 – 52 ετών και ακόμη υψηλότερες στους 53+, ενώ το πλαφόν του εφάπαξ είχε οριστεί στις 150.000 ευρώ. 

Η αναγκαστική άδεια 5 ετών που σημείωσε τη μεγαλύτερη ζήτηση απευθυνόταν αποκλειστικά στους γεννημένους πριν την 01.01.1968 και χορηγούσε την παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη, με παράλληλη αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας, καθώς και μιας οικειοθελούς παροχής που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας (ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 ή Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55).

Λοιπές παροχές

Οι εργαζόμενοι της Eurobank που αποχώρησαν με όλες τις επιλογές εθελουσίας εξόδου που προσέφερε η Τράπεζα, λαμβάνουν και πρόσθετες παροχές. Συγκεκριμένα, θα εξακολουθήσει να  παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ιδιωτικό Πρόγραμμα του Ομίλου Eurobank για 5 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης (στην περίπτωση επιλογής εφάπαξ ποσού) / έναρξης της αναγκαστικής άδειας (στην περίπτωση επιλογής Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών) για κάθε συμμετέχοντα που είναι ασφαλισμένος στο Πρόγραμμα κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασής του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας, καθώς και για τα ήδη ασφαλισμένα στο Πρόγραμμα την ημερομηνία λύσης της σύμβασής του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας εξαρτώμενα μέλη, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος. 

Επίσης, εάν οι παραπάνω, κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης / έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, έχουν προβλήματα αναπηρίας 50% και άνω, η παραμονή στο ιδιωτικό Πρόγραμμα του Ομίλου Eurobank, εφόσον διαρκεί το άνω ποσοστό αναπηρίας, θα εξακολουθήσει να ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης / έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος. Περιορισμοί όσον αφορά στις προϋποθέσεις και τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, ισχύουν και στις παραπάνω περιπτώσεις.

Στεγαστικά / Home Equity δάνεια, που έχουν ήδη χορηγηθεί με προνομιακούς όρους προσωπικού μέχρι και την 01.09.2020 , θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των δανείων για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους δανείων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. 

Οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί μέχρι και την 01.09.2020 θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού για ένα έτος μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (για τους εργαζόμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα της Αναγκαστικής Άδειας, τα προνομιακά επιτόκια διατηρούνται μέχρι τη λήξη της περιόδου της Αναγκαστικής Άδειας). Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των καρτών για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται και αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους των καρτών των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

17 + 20 =