αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΗ Apple ίδρυσε θυγατρική στην Ελλάδα

Η Apple ίδρυσε θυγατρική στην Ελλάδα

«Αποβίβαση» στην Ελλάδα έκανε η Apple, αφού εδώ και μερικές ημέρες έχει ιδρύσει θυγατρική στην χώρα μας. Πρόκειται για την Apple ΕΠΕ. Η εταιρία έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 450 χιλιάδων ευρώ και έδρα στο Μαρούσι Αττικής.

Σύμφωνα με την καταχώρηση που έχει γίνει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), η Apple ΕΠΕ έχει δύο μοναδικούς μετόχους που εδρεύουν στο Κορκ της Ιρλανδίας και πιο συγκεκριμένα τις Apple International Limited (AOI) που αποτελεί και τον βασικό μέτοχο έχοντας συμμετοχή 449.999 ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο και την Apple Retail Europe Limited με συμμετοχή μόλις 1 ευρώ στην νεοσύστατη εταιρεία.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για 50 έτη.

Στην ενότητα “Σκοπός” διαβάζουμε τα εξής:

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών σε συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών marketing και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προώθηση των πωλήσεων, κυρίως στον τομέα των προσωπικών ηλεκτρονικών προϊόντων.

2. Η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδήποτε από τους ως άνω σκοπούς.
(β)  Να  εκτελεί   όλες   τις   παραπάνω   δραστηριότητες  είτε   για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά η νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες).
(γ) Να συνεργάζεται  με οποιοδήποτε  φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.
(δ) Να παρέχει εγγυήσεις σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η εταιρεία όρισε διαχειριστές και νόμιμους εκπρόσωπους της (για αόριστο χρονικό διάστημα) τους Michael Joseph Boyd Jr. (Director of Global Treasury Operations της Apple Inc, με 15χρονη θητεία στην Αμερικάνικη εταιρεία) και Peter Ronald Denwood (Director of International Corporate Law στην Apple Inc., με θητεία στην Apple από το 2013, έχει διατελέσει και επικεφαλής των θυγατρικών της σε Ουκρανία και Ινδία).  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × 4 =