αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΗ μεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών λογιστών ξεκινά την «επίβλεψη» του Σκλαβενίτη

Η μεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών λογιστών ξεκινά την «επίβλεψη» του Σκλαβενίτη

H Επιτροπή Ανταγωνισμού πριν από λίγες ημέρες όρισε ως επιβλέποντα εντολοδόχο για την παρακολούθηση των όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης της συγκέντρωσης Σκλαβενίτη-Μαρινόπουλου την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε. (Crowe SOL ΑΕ).

Η ΣΟΛ Συμβουλευτική ιδρύθηκε το 2002 από την μεγαλύτερη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα, με κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην 15ετή διαδρομή της, σύμφωνα με το Economy365.gr, είναι:

2013 – Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μεταστεγάζονται στην δική τους ανεξάρτητη έδρα.

2015 – Το προσωπικό της εταιρείας ξεπερνά τους 50 Συμβούλους παρέχοντας Συμβουλευτικές, Χρηματοοικονομικές, Φορολογικές και Λογιστικές Υπηρεσίες.

2016 – Η εταιρεία πιστοποιήθηκε για την Ασφάλεια Πληροφοριών και Δεδομένων κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 απο τον διαπιστευμένο φορέα SWISS TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.

2017 – H ΣΟΛ Συμβουλευτική μετατρέπεται πλέον στον συμβουλευτικό κλάδο της Crowe SOL και υιοθετεί τον διακριτικό τίτλο Crowe SOL

Στους συνεργάτες της είναι κορυφαίες ελληνικές εταιρείες όπως Σκλαβενίτης, Σπανός ΑΕ, Ωνάσειο, Μύλοι Σόγιας, Attica Bank, Marks&Spencer, ΕΛΙΝ, intracom, ΒΙΑΝΕΞ κ.α.

Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, “σε συνέχεια της έγκρισης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί τμημάτων ενεργητικού και παθητικού εταιριών του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ορίστηκε ως επιβλέπων εντολοδόχος, Συμβουλευτική Εταιρία για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ με τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω απόφασης.

Κύρια αρμοδιότητα του Επιβλέποντος Εντολοδόχου είναι η διασφάλιση της συνεχούς οικονομικής βιωσιμότητας, εμπορευσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της εκποιούμενης δραστηριότητας (δηλ. των είκοσι δύο (22) καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ στους νομούς Αττικής, Ηρακλείου και Λασιθίου) έως την πώλησή της, καθώς και η παρακολούθηση της εμπορικής συνεργασίας του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ με συγκεκριμένους τοπικούς προμηθευτές που είχε ο όμιλος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, και με τους κοινούς προμηθευτές που εξαρτώνται από τους δύο ομίλους σε ποσοστό ανώτερο του 22% των πωλήσεών τους. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Επιβλέποντος Εντολοδόχου είναι: «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «SOL Consulting S.A.»”.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

nine + seventeen =